Katedra Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej

Kierownik katedry:
prof. Urszula Bartkiewicz.

 

Pracownicy katedry:

Klawesyn

prof. Urszula Bartkiewicz

ad. dr Dorota Zimna

 

Organy

prof.  Piotr Grajter
prof. Radosław Marzec

 

Flet traverso

Michael Schmidt-Casdorff

 

Obój barokowy

Frank de Bruine

 

Trąbka naturalna

wykł. Michał Tyrański

 

Skrzypce barokowe, altówka barokowa

Daniel Deuter

as. Marcin Tarnawski

 

Wiolonczela barokowa

Markus Möllenbeck

 

Viola da gamba, kontrabas barokowy

Christian Zincke

 

Lutnia

Anton Birula

 

Basso continuo

instr. Marek Przywarty
instr. Paweł Pawłowicz

 

Osoby współpracujące z Katedrą:

Michał Marcinkowski – skrzypce barokowa

dr Ewa Witczak – wiolonczela barokowa

Justyna Woś – klawesyn

Magdalena Sikorska – flet traverso

Anna Kowalska-Birula – lutnia

Szymon Olszański – organy

 

 

Katedra Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej współpracuje z wybitnymi specjalistami koncentrującymi swoje zainteresowania na hermeneutycznej interpretacji utworów muzycznych z XVI – XVIII wieku oraz estetyce i praktyce wykonawczej epoki baroku i wczesnego klasycyzmu.

Oprócz zajęć dla studentów AMiFN Katedra KOMD prowadzi działalność artystyczną i naukową kierowaną do środowisk muzycznych w całej Polsce i za granicą.

Działalność innowacyjna i wdrożeniowa Katedry w zakresie dydaktyki to m.in.:

  • wzbogacenie oferty edukacyjnej AMiFN o instrumenty historyczne jako przedmioty główne studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz podyplomowych. Są to: flet traverso, obój barokowy, skrzypce barokowe, trąbka naturalna, lutnia, wiolonczela barokowa.W roku akademickim 2010/2011 rozpoczęła działalnośćstudencka orkiestra muzyki dawnej.
  • merytoryczne opracowanie, przygotowanie i podjęcie opiekinaukowej (od r. 2006) nad formalnie zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego eksperymentem edukacyjnym prowadzonym przez Sekcję Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej w ZPSM im. F.Chopina w Warszawie, dot.wprowadzenia nowych specjalizacji w polskim szkolnictwie muzycznym drugiego etapu edukacyjnego w zakresie muzyki dawnej.

Działalność naukowa, artystyczna oraz popularyzująca sztukę muzyczną to konferencje, seminaria, sesje naukowe, warsztaty, publikacje, koncerty, projekty międzynarodowe, m.in.:

  • międzynarodowe Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej (od 2007 – 2009 w Bydgoszczy, od 2010 w Warszawie),
  • międzynarodowe Dni Otwarte Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w ramach których odbywają się m.in seminaria tańca dworskiego (prowadzenie: Romana Agnel),
  • seminaria dotyczące problematyki wykonawczej m.in . improwizacji, strojenia i temperacji historycznych, artykulacji i dynamiki, ozdobników, realizacji basso continuo,
  • seminaria instrumentologiczne, muzykologiczne,
  • publikacje artykułów w Wydawnictwie Uczelnianym,
  • publikacja nutowa Polska muzyka klawiszowa z Wydawnictwa Józefa Elsnera na klawesyn i fortepian, redakcja i wprowadzenie Urszula Bartkiewicz, transkrybowanie z materiałów faksymilowych Dorota Zimna, konsultacja klawikordowa Maria Erdman,
  • koncerty muzyki dawnej, m.in. w ramach Bydgoskich Wtorków Muzycznych, Koncertów Pałacowych w Lubostroniu, Ostromecku, cyklu „Akademia w zabytkach Bydgoszczy”, Koncertów podczas Dni Muzyki Dawnej, Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej,
  • projekty miedzynarodowe m.in. : LLP-Leonardo da Vinci programm VET MUSIC PRO, przygotowanie i wystawienie oratorium Mesjasz we współpracy z Ensemble San Felice, Bydgoszcz 21-27.X 2013 r.; Intercultural Dialogue, Florencja, 2-9.III 2014 r. Music at the Medici’s Court.