https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Katedra Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej

Kierownik katedry:
prof. Urszula Bartkiewicz

Członkowie katedry:

Klawesyn
prof. Urszula Bartkiewicz
dr hab. Dorota Zimna
dr Marek Przywarty
dr Justyna Woś
mgr Katarzyna Wesołowska

Organy
prof. Radosław Marzec
wykł. Szymon Olszański

Flet traverso
mgr Michael Schmidt-Casdorff
mgr Sławomir Drózd

Obój barokowy
mgr Magdalena Karolak

Trąbka naturalna
dr Michał Tyrański

Skrzypce barokowe, altówka barokowa
mgr Daniel Deuter
dr Michał Marcinkowski
dr Marcin Tarnawski

Wiolonczela barokowa
mgr Matthias Bergmann

Viola da gamba
mgr Christian Zincke

Kontrabas historyczny/violone
mgr Christian Zincke
dr Łukasz Macioszek

Lutnia
Anton Birula
Anna Kowalska-Birula

Basso continuo
instr. Paweł Pawłowicz

 

Katedra Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej współpracuje z wybitnymi specjalistami koncentrującymi swoje zainteresowania na hermeneutycznej interpretacji utworów muzycznych z XVI – XVIII wieku oraz estetyce i praktyce wykonawczej epoki baroku i wczesnego klasycyzmu.

Oprócz zajęć dla studentów AMiFN Katedra KOMD prowadzi działalność artystyczną i naukową kierowaną do środowisk muzycznych w całej Polsce i za granicą.

Działalność innowacyjna i wdrożeniowa Katedry w zakresie dydaktyki to m.in.:

  • wzbogacenie oferty edukacyjnej AMFN o instrumenty historyczne jako przedmioty główne studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz podyplomowych. Są to: flet traverso, obój barokowy, skrzypce barokowe, trąbka naturalna, lutnia, wiolonczela barokowa.W roku akademickim 2010/2011 rozpoczęła działalnośćstudencka orkiestra muzyki dawnej.
  • merytoryczne opracowanie, przygotowanie i podjęcie opiekinaukowej (od r. 2006) nad formalnie zatwierdzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego eksperymentem edukacyjnym prowadzonym przez Sekcję Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej w ZPSM im. F.Chopina w Warszawie, dot.wprowadzenia nowych specjalizacji w polskim szkolnictwie muzycznym drugiego etapu edukacyjnego w zakresie muzyki dawnej.

Działalność naukowa, artystyczna oraz popularyzująca sztukę muzyczną to konferencje, seminaria, sesje naukowe, warsztaty, publikacje, koncerty, projekty międzynarodowe, m.in.:

  • międzynarodowe Letnie Kursy Metodyczne Muzyki Dawnej (od 2007 – 2009 w Bydgoszczy, od 2010 w Warszawie),
  • międzynarodowe Dni Otwarte Muzyki Dawnej w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w ramach których odbywają się m.in seminaria tańca dworskiego (prowadzenie: Romana Agnel),
  • seminaria dotyczące problematyki wykonawczej m.in . improwizacji, strojenia i temperacji historycznych, artykulacji i dynamiki, ozdobników, realizacji basso continuo,
  • seminaria instrumentologiczne, muzykologiczne,
  • publikacje artykułów w Wydawnictwie Uczelnianym,
  • publikacja nutowa Polska muzyka klawiszowa z Wydawnictwa Józefa Elsnera na klawesyn i fortepian, redakcja i wprowadzenie Urszula Bartkiewicz, transkrybowanie z materiałów faksymilowych Dorota Zimna, konsultacja klawikordowa Maria Erdman,
  • koncerty muzyki dawnej, m.in. w ramach Bydgoskich Wtorków Muzycznych, Koncertów Pałacowych w Lubostroniu, Ostromecku, cyklu „Akademia w zabytkach Bydgoszczy”, Koncertów podczas Dni Muzyki Dawnej, Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej,
  • projekty miedzynarodowe m.in. : LLP-Leonardo da Vinci programm VET MUSIC PRO, przygotowanie i wystawienie oratorium Mesjasz we współpracy z Ensemble San Felice, Bydgoszcz 21-27.X 2013 r.; Intercultural Dialogue, Florencja, 2-9.III 2014 r. Music at the Medici’s Court.