https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Katedra Fortepianu

Kierownik Katedry:
dr hab. Mariusz Klimsiak, prof. ucz.

Członkowie Katedry:
prof. Ewa Pobłocka
prof. Katarzyna Popowa-Zydroń
prof. Maria Murawska
prof. Jarosław Drzewiecki
prof. Małgorzata Furche-Jurczyk
prof. Katarzyna Rajs
dr hab. Piotr Kępiński, prof. ucz.
dr hab. Anna Stempin-Jasnowska, prof. ucz.
dr hab. Agata Nowakowska-Gumiela
dr hab. Paweł Wakarecy
dr hab. Adam Kośmieja
dr Michał Szymanowski

 

Katedra fortepianu, założona w roku 1980, należy do najznamienitszych w Europie. Dziesiątki studentów, wychowanków tej katedry odnosiło i odnosi na konkursach krajowych i międzynarodowych spektakularne sukcesy (Rafał Blechacz, Szymon Nehring). Profesorem gościnnym tej katedry był Mikhail Voskresensky, znakomity pianista i profesor Konserwatorium Moskiewskiego. Wielu wybitnych artystów i pedagogów prowadziło tu kursy mistrzowskie, m.in: Dang Thai Son, Lee Kum-Sing, Mikhail Voskresensky, Dina Yoffe, Kevin Kenner, Andrzej Jasiński, Robert McDonald, Andrea Bonatta, Einar Steen-Nøkleberg, Wojciech Świtała, Jan Jiraček Von Arnim, Bernd Goeztke, Andrey Shibko, Balazas Szokolay, Tamas Ungar, Francisco Cruz Plaza.

Katedra współpracuje w zakresie wymiany koncertów z Uniwersytetem Muzycznym w Warszawie oraz Akademią Muzyczną w Katowicach. Jest organizatorem i współorganizatorem Międzynarodowego Konkursu Pianistycznych im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy, Letnich Kursów Pianistycznych z orkiestrą symfoniczną Paderewski Piano Academy oraz wielu akademickich wydarzeń muzycznych. Pracownikami Katedry byli prof. Jerzy Godziszewski i prof. Tatiana Shebanova.

 

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto