Pracownia Edukacji Szkolnej

zdrom_200x301_843810845ea69139bf0c2edc6f67fefc

dr hab. Zenona Rondomańska, prof. nadzw.
Kierownik Pracowni Edukacji Szkolnej

Do głównych zadań Pracowni należy:

– nadzór merytoryczny i metodyczny nad kształceniem w specjalności: Edukacja szkolna i specjalizacji :Edukacja w szkolnictwie muzycznym

– opieka nad bazą dydaktyczną Wydziału

– organizacja cyklu audycji muzycznych dla dzieci „Poranki Muzyczne”

– działalność naukowa, w tym publikacje, wykłady i odczyty

– naukowa współpraca z pokrewnymi instytucjami w kraju i zagranicą

Pracownicy Pracowni Edukacji Szkolnej:
1. dr hab. Zenona Rondomańska, prof. nadzw.
2. ad. dr Ewelina Boesche-Kopczyńska
3. st. wykł. Grzegorz Nazaruk
4. instr. Weronika Jarzyńska
5. mgr Anna Przybylska
6. mgr Anna Merder
7. mgr Jacek Szacho-Głuchowicz
8. mgr Elżbieta Mikicka
9. mgr Magdalena Dołęgowska
10. mgr Agnieszka Soroka
11. mgr Monika Deja
12. mgr Honorata Glaza-Gulgowska