https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

dr hab. Ewelina Boesche-Kopczyńska, profesor uczelni

e.kopczynska@amfn.pl

Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wychowania Muzycznego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Doskonaliła swe umiejętności na studiach podyplomowych: Logorytmiki w Akademii Muzycznej w Gdańsku, Chórmistrzostwa w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Sztuki przy Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy. Brała udział w kursach, seminariach i warsztatach w zakresie metod nauczania muzyki: Koncepcja Wychowania Muzycznego Carla Orffa w praktyce pedagogicznej, IX Polsko – Węgierskie Seminarium Kodaly’owskie, V Seminarium Gordonowskie : Audiacja – sposoby rozwijania i pomiar.
Od 1998 roku pracuje w swojej macierzystej uczelni. Prowadzi autorskie audycje dla dzieci z rodzicami p.n. Poranki Muzyczne, zespoły instrumentalne Orffa, instrumenty szkolne oraz metodyki nauczania. Jest żywo zainteresowana problemem umuzykalniania małych dzieci. Od 2003 roku przygotowuje i prezentuje koncerty z okazji Dnia Dziecka w Ostromecku, a od 2005 roku wraz z grupą studentów z wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej uczestniczy w toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki, gdzie prowadzi koncerty dla najmłodszych słuchaczy. Współpracuje z realizatorami Programu Śpiewająca Polska. Bierze udział w licznych konferencjach dotyczących animacji kultury oraz wychowania muzycznego w przedszkolach i szkołach.
NAUKA
• 1988 – 1992 Liceum Ogólnokształcące im. I Armii Wojska Polskiego w Strzelnie
• 1987 – 1993 Szkoła Muzyczna II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu
• 1993 – 1998 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Wychowania Muzycznego – specjalność pedagogiczna
• 1997 – 1998 Warsztaty Metodyczne 1⁰ – Koncepcja Wychowania Muzycznego Carla Orffa w praktyce pedagogicznej
• 1998 – Seminarium O współzależności słowa i muzyki – IV Międzynarodowe Spotkania Chóralne Arti et Amicitiae
• 1998 – 1999 Podyplomowe Studium Logorytmiki – Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
• 1998 – 2000 Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
• 2000 – IX Polsko – Węgierskie Seminarium Kodaly’owskie
• 2001 – 2002 Kurs Kwalifikacyjny w zakresie przedmiotu Sztuka – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy
PRACA
• od września 1996 – Szkoła Podstawowa w Strzelnie – nauczyciel muzyki
• od października 1996 – prowadzenie Poranków Muzycznych dla dzieci w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
• od października 1998 – asystent w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
UDZIAŁ W SESJACH I KONFERENCJACH, WYKŁADY
• 27 – 29. 04. 2000 – referat Dyrygenci chórów bydgoskich w latach 1920 – 1939, Sesja Naukowa: „Śpiewactwo Polskie na Ziemi Bydgoskiej” – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
• 26 – 27. 03.2001 – referat Wpływ Poranków Muzycznych na rozwój dzieci niepełnosprawnych, Międzynarodowa Sesja Naukowa „Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży” – Instytut Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
• Katowice
• 02. 03. 2004 – referat: , Konferencja „Kultura i sztuka a terapia dzieci niepełnosprawnych”, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem i Urząd Miasta Bydgoszcz
• Sierpień 2004 – V Seminarium Gordonowskie : Audiacja – sposoby rozwijania i pomiar, PTEEG oraz Akademia Bydgoska – Ciechocinek
• 30 – 31. 05. 2005 – referat: Poranki Muzyczne – tradycyjna i poszukująca forma kontaktu dzieci z muzyką, Sesja Naukowa „Wczesna edukacja – między schematem a poszukiwaniem” zorganizowana przez Uniwersytet Gdański, Borkowo k. Gdańska
• 21 – 22. 04 2005 – referat: Wydarzenia muzyczne w Strzelnie w wieku XVIII i XIX, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
• 06 – 07. 04.2006 – referat: Wydarzenia muzyczne w Strzelnie w latach 1945 – 2005, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
• 14 – 15 .03.2007 – I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obszary badań naukowych w edukacji artystycznej” Bielsko-Biała (udział bierny)
• Maj 2007 – wykład: Audycje muzyczne – forma kontaktu uczniów z muzyką, Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
PUBLIKACJE
• artykuł Bydgoskie Chóry w Mannheim – „Życie Muzyczne” nr 3 – 4/ 2000
• Dyrygenci chórów bydgoskich w latach 1920 – 1939, „Śpiewactwo polskie na Ziemi Bydgoskiej”, z serii „Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (4)”, Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Bydgoszczy nr 14, s. 122 – 133.
• Wpływ Poranków Muzycznych na rozwój dzieci niepełnosprawnych, „Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży”, Zielona Góra 2001
• Muzyczne wydarzenia w Strzelnie w XVIII i XIX wieku, Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej „Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw”, Bydgoszcz 2005
• Edukacja artystyczna w ramach Poranków Muzycznych dla dzieci – „Muzyka w szkole XXI wieku. Tradycja – współczesność” pod red. L. Markiewicza, Katowice 2005
• Poranki Muzyczne – tradycyjna i poszukująca forma aktywnego kontaktu dzieci z muzyką – oddane do druku
• Muzyczne wydarzenia w Strzelnie 1945 – 2005 – oddane do druku
• Poranki Muzyczne jako forma aktywnego kontaktu dziecka z muzyką – między tradycją a poszukiwaniem, „Wychowanie Muzyczne w szkole” grudzień 2006
PORANKI MUZYCZNE
• Poranki Muzyczne w Akademii Muzycznej – od października 1996 roku
• 10. 04.2005 – Koncert Mikołajkowy dla dzieci, Wtelno
• Poranki Muzyczne – Festiwal Nauki i Sztuki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:
1. 24. 04. 2005 – Wiosenna muzyka
2. 22. 04. 2006 – Muzyka na słońce i deszcz
3. 21. 04. 2007 – Posłuchaj… co czujesz?
4. 04.2008 – Piosenka jest dobra na wszystko
5. 25. 04. 2009 – Wokół nas wszystko gra
• Koncerty dla dzieci – Ostromecko:
1. 25. 05. 2003
2. 30. 05. 2004
3. 29. 05. 2005
4. 21. 05. 2006
5. 03. 06. 2007 (Muszla Koncertowa w Parku Witosa)
6. 01. 06. 2008
PROWADZENIE KONCERTÓW
• Koncerty Wydziału IV: marzec 2003, 2004, 2005, 2006
• Koncert Jubileuszowy Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – 04. 03. 2006
• Koncert Chóralny w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy – 22. 03. 2007
• Koncert Chóralny w Szkole Muzycznej w Inowrocławiu – maj 2007
• Koncert Śpiewająca Polska – „Koncert dla Mamy” 26. 05. 2007
• Koncert Śpiewająca Polska – 10. 01. 2009 (kolędy – Kościół Polskich Braci Męczenników)
NAGRANIA
• Nagrania Poranków Muzycznych dla TV TRWAM: X – XII 2003, I – V 2004
• Nagranie płyty z piosenkami dla dzieci – styczeń 2007

slot 88