Władze Uczelni Kadencji 2016-2020

JM Rektor

prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

_MG_0564 a net

Prorektor ds. dydaktyki, nauki i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. Maria Murawska

prof Murawska toga net

Prorektor ds. artystycznych
prof. dr hab. Hanna Michalak

prof Michalak toga net

Dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki
i Reżyserii Dźwięku
prof. dr hab. Anna Nowak

prof Anna Nowak toga net

Prodziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki
i Reżyserii Dźwięku

dr hab. Violetta Przech, profesor uczelni

Prof Violetta Przech toga net

Dziekan Wydziału Instrumentalnego

ad. dr Mariusz Klimsiak

Prodziekan Wydziału Instrumentalnego

ad. dr Stanisław Miłek

 

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego

prof. dr hab. Małgorzata Grela, profesor uczelni

prof Grela toga net

Prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego

ad. dr hab. Kamila Kułakowska

 

 

Dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
prof. dr hab. Janusz Stanecki

prof Stanecki toga net

Prodziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
ad. dr Piotr Olszewski

 

Kanclerz

mgr Marek Czerski

kanclerz toga net
 

Kwestor

mgr Ewa Kaszewska

 

Kwestor net