Władze Uczelni Kadencji 2016-2020

JM Rektor

prof. zw. dr hab. Jerzy Kaszuba

_MG_0564 a net

Prorektor ds. dydaktyki, nauki i współpracy z zagranicą

prof. zw. dr hab. Maria Murawska

prof Murawska toga net

Prorektor ds. artystycznych
prof. dr hab. Hanna Michalak

prof Michalak toga net

Dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki
i Reżyserii Dźwięku
prof. zw. dr hab. Anna Nowak

prof Anna Nowak toga net

Prodziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki
i Reżyserii Dźwięku

dr hab. Violetta Przech, prof. nadzw.

Prof Violetta Przech toga net

Dziekan Wydziału Instrumentalnego

ad. dr Mariusz Klimsiak

 Bez tytułu

Prodziekan Wydziału Instrumentalnego

ad. dr Stanisław Miłek

 

 MIłek władze net

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego

dr hab. Małgorzata Grela, prof. nadzw.

prof Grela toga net

Prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego

ad. dr Kamila Kułakowska

 

 Bez tytułu

Dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
prof. zw. dr hab. Janusz Stanecki

prof Stanecki toga net

Prodziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej
ad. dr Piotr Olszewski

 Piotr Olszewski władze net

Kanclerz

mgr Marek Czerski

 kanclerz toga net
 

Kwestor

mgr Ewa Kaszewska

 

 Kwestor net