https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Władze Uczelni Kadencji 2020-2024

JM Rektor

prof. dr hab.  Elżbieta Wtorkowska

 

Prorektor ds. dydaktyki, nauki i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. Maria Murawska

Prorektor ds. artystycznych, studenckich i promocji

prof. dr hab. Janusz Stanecki

 

Dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki
i Reżyserii Dźwięku

dr Szymon Godziemba – Trytek

 

Prodziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki
i Reżyserii Dźwięku

dr Marcin Simela

 

Dziekan Wydziału Instrumentalnego

dr hab. Mariusz Klimsiak, profesor uczelni

Prodziekan Wydziału Instrumentalnego

prof. dr hab. Katarzyna Rajs

 

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego

prof. dr hab. Jacek Greszta

 

Prodziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego

prof. dr hab. Piotr Wajrak

 

Dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej
prof. dr hab. Piotr Salaber

 

Prodziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej

dr Jarosław Ciechacki

 

Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji

 dr Szymon Godziemba-Trytek

Kanclerz

dr Marek Czerski

kanclerz toga net
 

Kwestor

mgr Justyna Ziąber

 

 

slot 88