Katedra Jazzu

BiskupskiP_250x250_953ae02f304f6d6712e823e0959fe8fd

dr hab. Piotr Biskupski, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Jazzu

Do głównych zadań Katedry należy:

– opieka merytoryczna nad dokształcaniem kadry oraz procesem dydaktyki

– organizacja procesu dydaktycznego na kierunku Jazz

– działalność artystyczna, organizacja koncertów

– organizacja seminariów i warsztatów wykonawczych

– współpraca z innymi uczelniami w Polsce i za granicą
Pracownicy Katedry Jazzu:
1. prof. dr hab. Andrzej Zubek
2. dr hab. Piotr Biskupski, prof. nadzw.
3. dr hab. Piotr Salaber, prof. nadzw.
4. dr hab. Karol Szymanowski, prof. nadzw.
5. ad. dr Kamila Abrahamowicz-Szlempo
6. ad. dr Marcin Gawdzis
7. ad. dr Piotr Olszewski
8. ad. dr Maciej Sikała
9. ad. dr Joanna Żółkoś-Zagdańska
10. st. wykł. Krzysztof Herdzin
11. st. wykł. Adam Żółkoś
12. as. Maciej Afanasjew
13. instr. Adam Lemańczyk
14. as. Grzegorz Nadolny
15. ad. dr Michał Szlempo
16. mgr Zdzisław Pająk