Katedra Dyrygentury

Kierownik Katedry Dyrygentury – prof. dr hab. Piotr Sułkowski

Do głównych zdań Katedry należy:

– opieka merytoryczna nad dokształcaniem kadry oraz dydaktyką związaną z prowadzeniem zespołów orkiestrowych, symfonicznych i operowych,

– działalność artystyczna, organizacja koncertów,

– organizacja sesji naukowych i seminariów,

– współpraca z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą.
Pracownicy Katedry Dyrygentury:
1. prof. dr hab. Elżbieta Wiesztordt-Sulecińska
2. prof. dr Wojciech Michniewski
3. prof. dr hab. Henryk Wierzchoń
4. prof. dr hab. Piotr Sułkowski
5. dr hab. Bohdan Jarmołowicz, prof. uczelni
6. ad. dr hab. Michał Dworzyński
7. as. dr Szymon Stec
8. wykł. Magdalena Holec
9. wykł. Marzena Frankiewicz-Stępień
10. instr. Aleksandra Karolczak
11. instr. Michał Gozdek

Współpracownicy:

12. dr Maciej Figas
13. mgr Cezary Nelkowski