Katedra Chóralistyki i Edukacji Muzycznej

admin-ajax

Kierownik Katedry Chóralistyki i Edukacji Muzycznej – dr hab. Monika Wilkiewicz, prof. nadzw.

Do głównych zadań Katedry należy:

– organizacja procesu dydaktycznego związanej z prowadzeniem chórów, zespołów wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych

– opieka merytoryczna nad kształceniem kadry dyrygentów chóralnych oraz awansami naukowymi pracowników Katedry
– działalność artystyczna, organizacja koncertów

– organizacja sesji naukowych, seminariów i warsztatów, udział pedagogów w sesjach naukowych, i seminariach organizowanych przez inne Wydziały oraz Uczelnie

– współpraca z innymi uczelniami w Polsce i za granicą

– czuwanie nad jakością kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
– prowadzenie badań naukowych w dziedzinach: dyrygentura chóralna, metodyka prowadzenia zespołów, pedagogika muzyczna, emisja głosu, muzyka sakralna

– koordynacja w zakresie audycji muzycznych dla dzieci (Poranki Muzyczne), Audycje dla dzieci w MCK w Bydgoszczy i podczas Festiwalu Nauki w Toruniu

– koordynacja działalności artystycznej i organizacyjnej Chóru Akademickiego AM, Chóru Kameralnego AM, Chóru Wydziałowego, Żeńskiego Zespołu Wokalnego Sigma Wydziału, Męskiego Zespołu Chorałowego Wydziału

– współpraca w koordynacji Programu „Śpiewająca Polska”, Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Dzieci i Młodzieży, Olimpiady Artystycznej i innych programów miejskich i regionalnych

– współpraca z Zakładem Emisji Głosu, Zakładem Muzyki Sakralnej, Pracownią Pedagogiki Szkolnej

– organizacja kształcenia w zakresie dyrygentury chóralnej poprzez działalność Zespołu ds. Dyrygentury Chóralnej

– publikacje naukowe w zakresie wszystkich dziedzin obejmujących działalność Katedry

Pracownicy Katedry:
1. prof. zw. dr hab. Krzysztof Szydzisz
2. dr hab. Monika Wilkiewicz, prof. nadzw.
3. dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz, prof. nadzw.
4. dr hab. Zenona Rondomańska, prof. nadzw.
5. dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak, prof. nadzw.
6. dr hab. Piotr Jańczak, prof. nadzw.
7. ad. dr Ewelina Boesche-Kopczyńska
8. ad. dr Jakub Kwintal
9. ad. dr Joanna Maluga
9. as. Magdalena Filipska
10. st. wykł. Grzegorz Nazaruk
11. st. wykł. Wojciech Broczkowski
12. st. wykł. Rafał Krokowski
13. st. wykł. Magdalena Stopińska
14. wykł. dr Elzbieta Macierewicz
15. wykł. Rafał Tworek
16. instr. Aleksandra Karolczak
17. mgr Piotr Stachura
18. mgr Łukasz Hermanowicz