Zakład Emisji Głosu

sz

prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz

Kierownik Zakładu Emisji Głosu

Działalność Zakładu Emisji Głosu obejmuje:

zadania naukowe:

– prowadzenie długoterminowych i systematycznych badań z dziedziny metodyki kształcenia głosu (dydaktyka emisji głosu) w mowie i śpiewie.Opracowywanie i tworzenie jednolitego systemu terminologii wokalnej.

– realizacja projektów interdyscyplinarnych dzięki współpracy ze specjalistami innych dyscyplin naukowych (tj. foniatria, logopedia, akustyka mowy, fonetyka, antropologia, psychologia, kultura żywego słowa itd.) z kraju i zagranicy.

– współpraca z innymi uczelniami w zakresie badań przedmiotowych.

– przygotowywanie kompleksowych publikacji, przedstawiających wyniki badawcze Zakładu na polskim i międzynarodowym forum naukowym.

– włączenie w usystematyzowaną problematykę badań Zakładu Emisji Głosu powstających w nim prac magisterskich.

– opracowanie i wdrożenie zasad rozwoju i awansu naukowego pracowników Zakładu.

Zadania dydaktyczno-organizacyjne:

– wykorzystanie wyników badań prowadzonych przez pracowników Zakładuw dydaktyce
– kształceniu przyszłych chórmistrzów i nauczycieli w zakresie emisji głosu.

– organizowanie sympozjów naukowych, warsztatów i szkoleń, opracowywaniei przeprowadzanie programów korekcyjnych i terapeutycznych, kształceniei dokształcanie nauczycieli – informacja o warsztatach .

– stworzenie polskiego forum internetowego poświęconego emisji głosu, które zbierałoby bieżące informacje z dziedziny (projekty badawcze, sympozja, warsztaty, omówienia najnowszych publikacji) i umożliwiało wymianę doświadczeń.

Pracownicy Zakładu Emisji Głosu:
1. prof. zw. dr hab. Krzysztof Szydzisz
2. prof. zw. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
3. ad. dr Kamila Abrahamowicz-Szlempo
4. ad. dr Joanna Żółkoś – Zagdańska
5. wykł. dr Elżbieta Macierewicz