Stypendia

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 2019/2020 : POBIERZ

Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej: POBIERZ

Klauzula RODO POBIERZ

Wykaz załączników do stypendiów: POBIERZ

Załączniki: Do pobrania

Zarządzenie w sprawie określenia terminów i częstotliwości wypłaty stypendiów i zapomóg: POBIERZ

 


Zarządzenie Rektora z dnia 28 września 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Stypendium Doktoranckiego i zwiększenia Stypendium Doktoranckiego pdf

Załączniki Pobierz (ZIP)

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego: Pobierz