Stypendia

Komunikat Stypendialny

Komunikat

Informujemy, iż w związku z wprowadzeniem pracy hybrydowej Administracji AMFN kontakt w sprawie Stypendiów możliwy jest za pomocą MsTeams lub mailowo: uks@amfn.pl lub oks@amfn.pl.

Komunikat

Drodzy Studenci,

Nabór wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów AMFN rozpocznie się 01.10 o godz. 00:00 i będzie trwał do 10.10 do godz. 23:59:

– stypendia socjalne, zapomogi i dla niepełnosprawnych – w systemie USOS->Dla wszystkich->Wnioski (tury co miesiąc od 1 do 10 dnia miesiąca)

– stypendia rektora: https://forms.office.com/r/NSgPWX17Ci – UWAGA! PO WSKAZANYM TERMINIE WNIOSKI O STYPENDIUM REKTORA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE ANI PODLEGAŁY ROZPATRZENIU!

W decyzji zawarty jest również okres, na jaki świadczenie zostało przyznane – proszę o DOKŁADNE przeczytanie otrzymywanych decyzji.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Haik
Referent ds. dydaktyki


 

Zarządzenie zmieniające sposób wyliczania średniej. POBIERZ

 

 

Klauzula RODO POBIERZ

Wykaz załączników do stypendiów: POBIERZ

Załączniki: Do pobrania

Zarządzenie w sprawie określenia terminów i częstotliwości wypłaty stypendiów i zapomóg: POBIERZ

 

 

 

 


 

Komunikat Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla Studentów

Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 

Szanowni Studenci,

dużymi krokami zbliża się nowy rok akademicki 2020/2021. W związku z tym przypominamy o kompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne oraz zapomogę.

 1. W przypadku stypendium socjalnego i zapomogi:
  1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2019 – zarówno od was, jak i od każdego pracującego członka rodziny;
  2. zaświadczenie ze szkoły/uczelni – od każdego z uczącego się rodzeństwa,
  3. kopia umowy najmu – jeżeli staracie się o stypendium w zwiększonej wysokości;
  4. zaświadczenia z ZUS o wysokości opłacanych składek;
  5. kopie umów/wypowiedzeń – w przypadku, gdy umowy uległy rozwiązaniu w ciągu ostatniego roku akademickiego;
  6. wyroki sądowe o obowiązku alimentacyjnym – jeżeli sądownie zostały wam przyznane alimenty;
  7. zaświadczenia z opieki społecznej – jeżeli jesteście objęci pomocą z Gminnych/Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej;
  8. oświadczenia – jeżeli nie macie możliwości uzyskania stosownych dokumentów, napiszcie oświadczenia, w których opiszecie swoją sytuację materialną.
 2. W przypadku stypendium specjalnego:
  1. orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dla komisji, jako podpięcie pod wniosek.

Stypendium rektora przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna. Na podstawie regulaminu ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń należy zgromadzić osiągnięcia za miniony rok akademicki (2019/2020).

Wnioski o stypendium Rektora składamy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oks@amfn.pl.

Drodzy Studenci! W tym roku nabór wniosków będzie przyspieszony. Jeżeli nie zdołacie zgromadzić stosownych dokumentów w oznaczonym czasie, możliwość złożenia wniosku będziecie mieli dopiero w następnej turze przyjmowania wniosków. Pamiętajcie, że czas oczekiwania na zaświadczenia z US oraz ZUS wynosi średnio ok. 1,5 tygodnia, dlatego nie zwlekajcie!

Pod koniec miesiąca zostanie ogłoszony termin szkolenia dla studentów dotyczący wypełniania wniosków w systemie USOS. Śledźcie informacje publikowane na stronie Samorządu, w Aktualnościach USOS oraz na stronie internetowej uczelni.

Przypominamy, że w szczególnych sytuacjach możecie kontaktować się z nami mailowo pod adresem:

Do zobaczenia w Bydgoszczy!

 


 

Zarządzenie w sprawie określenia terminów i częstotliwości wypłaty stypendiów i zapomóg: POBIERZ

 


Zarządzenie Rektora z dnia 28 września 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Stypendium Doktoranckiego i zwiększenia Stypendium Doktoranckiego pdf

Załączniki Pobierz (ZIP)

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego: Pobierz