https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Stypendia

Dorota Kolasińska

tel. 52 321 05 82 wew.45

sp.administracja@amfn.pl

 

Drodzy Studenci,

Nabór wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów AMFN rozpocznie się 02.10 o godz. 08:00 i będzie trwał do 10.10 do godz. 23:59:

– stypendia socjalne, Rektora (tylko w październiku), zapomogi i dla niepełnosprawnych – w systemie USOS->Dla wszystkich->Wnioski (tury co miesiąc od 1 do 10 dnia miesiąca)

W decyzji zawarty jest okres, na jaki świadczenie zostało przyznane – proszę o DOKŁADNE przeczytanie otrzymywanych decyzji.


Drodzy Doktoranci,

Doktoranci rozpoczynający naukę w Szkole Doktorskiej zobowiązani są do złożenia w pierwszym tygodniu października:

 

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DOKTORANTA DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH

 

 

Zarządzenie zmieniające sposób wyliczania średniej. POBIERZ

 

Klauzula RODO POBIERZ

Wykaz załączników do stypendiów: POBIERZ

Załączniki: Do pobrania

Zarządzenie w sprawie określenia terminów i częstotliwości wypłaty stypendiów i zapomóg: POBIERZ

 

 

 

 

 


 

slot 88