Stypendia

 

Zarządzenie Rektora z dnia 28 września 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Stypendium Doktoranckiego i zwiększenia Stypendium Doktoranckiego pdf

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Pobierz(PDF)

Załączniki Pobierz (ZIP)

Komisje stypendialne pdf

Regulamin stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego pdf

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pdf

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego pdf