Organizacja roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

SEMESTR ZIMOWY 01 X 2018 – 10 II 2019

Zajęcia dydaktyczne 01 X 2018 – 22 I 2019
Uroczysta inauguracja 4 X 2018
Przerwa świąteczna 22 XII 2018 – 02 I 2019
Sesja egzaminacyjna 23 I 2019 – 03 II 2019
Przerwa semestralna 04 II 2019 – 10 II 2019
Sesja poprawkowa 18 II 2019 – 21 II 2019

SEMESTR LETNI 11 II 2019 – 30 IX 2019

Zajęcia dydaktyczne 11 II 2019 – 07 VI 2019
Ferie wiosenne 18 IV 2019 – 24 IV 2019
Sesja egzaminacyjna 08 VI 2019 – 19 VI 2019

Egzaminy wstępne studia stacjonarne
24 VI 2019 – 27 VI 2019
Kompozycja i teoria muzyki
Sound design
Reżyseria dźwięku
Instrumentalistyka
Wokalistyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura
Jazz i muzyka estradowa

Egzaminy wstępne studia doktoranckie 16 IX 2019 – 17 IX 2019
Sesja poprawkowa 18 IX 2019 – 20 IX 2019

 

 

Organizacja roku akademickiego 2017/2018
w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Załącznik do Uchwały nr 14 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 23 maja 2017 roku.

SEMESTR ZIMOWY 01 X 2017 – 14 II 2018
Zajęcia dydaktyczne 01 X 2017 – 28 I 2018
Uroczysta inauguracja 04 X 2017
Przerwa świąteczna 22 XII 2017 – 03 I 2018
Sesja egzaminacyjna 29 I 2018 – 07 II 2018
Przerwa semestralna 08 II 2018 – 14 II 2018
Sesja poprawkowa 19 II 2018 – 22 II 2018

SEMESTR LETNI 15 II 2018 – 30 IX 2018
Zajęcia dydaktyczne 15 II 2018 – 06 VI 2018
Ferie wiosenne 29 III 2018 – 04 IV 2018
Sesja egzaminacyjna 07 VI 2018 – 17 VI 2018
Egzaminy wstępne studia stacjonarne 20 VI 2018 – 23 VI 2018
Kompozycja i teoria muzyki
Reżyseria dźwięku
Instrumentalistyka
Wokalistyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura
Jazz i muzyka estradowa
Egzaminy wstępne studia doktoranckie 17 IX 2018 – 18 IX 2018
Sesja poprawkowa 19 IX 2018 – 22 IX 2018

 

 

Organizacja roku akademickiego 2016/2017
w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

SEMESTR ZIMOWY 01 X 2016 – 15 II 2017
Zajęcia dydaktyczne 01 X 2016 – 27 I 2017
Uroczysta inauguracja 06 X 2016 godz. 1600
Przerwa świąteczna 22 XII 2016 – 03 I 2017
Sesja egzaminacyjna 28 I 2017 – 08 II 2017
Przerwa semestralna 09 II 2017 – 15 II 2017
Sesja poprawkowa 20 II 2017 – 23 II 2017

SEMESTR LETNI 16 II 2017 – 30 IX 2017
Zajęcia dydaktyczne 16 II 2017 – 07 VI 2017
Ferie wiosenne 13 IV 2017 – 19 IV 2017
Sesja egzaminacyjna 08 VI 2017 – 17 VI 2017
Egzaminy wstępne studia stacjonarne 19 VI 2017 – 23 VI 2017
Kompozycja i teoria muzyki
Reżyseria dźwięku
Instrumentalistyka
Wokalistyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura
Jazz i muzyka estradowa
Egzaminy wstępne studia doktoranckie 18 IX 2017 – 19 IX 2017
Sesja poprawkowa 19 IX 2017 – 22 IX 2017

Organizacja roku akademickiego 2015/2016
w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

SEMESTR ZIMOWY 01 X 2015 – 14 II 2016
Zajęcia dydaktyczne 01 X 2015 – 27 I 2016
Uroczysta inauguracja 01 X 2015
Przerwa świąteczna 23 XII 2015 – 03 I 2016
Sesja egzaminacyjna 28 I 2016 – 06 II 2016
Przerwa semestralna 07 II 2016 – 14 II 2016
Sesja poprawkowa 16 II 2016 – 19 II 2016

SEMESTR LETNI 15 II 2016 – 30 IX 2016
Zajęcia dydaktyczne 15 II 2016 – 07 VI 2016
Ferie wiosenne 24 III 2016 – 30 III 2016
Sesja egzaminacyjna 08 VI 2016 – 17 VI 2016
Egzaminy wstępne studia stacjonarne 20 VI 2016 – 25 VI 2016
Kompozycja i teoria muzyki 22 VI 2016 – 24 VI 2016
Reżyseria dźwięku 22 VI 2016 – 25 VI 2016
Instrumentalistyka 20 VI 2016 – 22 VI 2016
Wokalistyka 21 VI 2016 – 23 VI 2016
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 22 VI 2016 – 23 VI 2016
Dyrygentura 20 VI 2016 – 21 VI 2016
Jazz i muzyka estradowa 20 VI 2016 – 21 VI 2016
Egzaminy wstępne studia doktoranckie 15 IX 2016 – 16 IX 2016
Sesja poprawkowa 19 IX 2016 – 21 IX 2016