Załącznik do uchwały nr 9 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Organizacja roku akademickiego 2019/2020  
w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

SEMESTR ZIMOWY         01 X 2019 – 16 II 2020

Zajęcia dydaktyczne           01  X  2019 –  27 I 2020

Uroczysta inauguracja        7 X 2019

Przerwa świąteczna            23 XII 2019 –  06 I 2020

Sesja egzaminacyjna          28 I 2020 –  9 II 2020

Przerwa semestralna          10  II  2020 – 16 II 2020

Sesja poprawkowa              24 II  2020 – 27 II 2020


SEMESTR LETNI               17 II 2020 – 30 IX 2020

Zajęcia dydaktyczne           17 II  2020 – 7 VI 2020

Ferie wiosenne                     9 IV 2020 – 15 IV 2020

Sesja egzaminacyjna           08 VI 2020 – 17 VI 2020

Sesja poprawkowa               16 IX 2020 – 18 IX 2020

Egzaminy wstępne studia stacjonarne: 22 VI 2020 – 25 VI 2020

Egzaminy wstępne  do  Szkoły Doktorskiej: 21 IX 2020 – 22 IX 2020