Załącznik do uchwały nr 9 Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2019 roku

               Organizacja roku akademickiego 2019/2020   w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

SEMESTR ZIMOWY

01 X 2019 – 16 II 2020

Zajęcia dydaktyczne

01  X  2019 –  27 I 2020

Uroczysta inauguracja
7 X 2019
Przerwa świąteczna
23 XII 2019 –  06 I 2020
Sesja egzaminacyjna
28 I 2020 –  9 II 2020
Przerwa semestralna
10  II  2020 – 16 II 2020
Sesja poprawkowa
24 II  2020 – 27 II 2020

SEMESTR LETNI

17 II 2020 – 30 IX 2020

Zajęcia dydaktyczne
17 II  2020 – 7 VI 2020
Ferie wiosenne
9 IV 2020 – 15 IV 2020
Sesja egzaminacyjna
08 VI 2020 – 17 VI 2020

Egzaminy wstępne     studia stacjonarne

22 VI 2020 – 25 VI 2020
Kompozycja i teoria muzyki
Reżyseria dźwięku
Instrumentalistyka
Wokalistyka
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Dyrygentura
Jazz i muzyka estradowa
Egzaminy wstępne  do  Szkoły Doktorskiej
21 IX 2020 – 22 IX 2020
Sesja poprawkowa
16 IX 2020 – 18 IX 2020