Godziny przyjęć studentów

Poniedziałek 12.00 – 14.00
Wtorek 10.00 – 12.00
Środa 12.00 – 14.00
Czwartek 10.00 – 12.00
Piątek Dział nieczynny

Prosimy o przestrzeganie wyżej wymienionych godzin

 

UWAGA STUDENCI I ROKU

Odbiór legitymacji studenckiej oraz indeksu nastąpi po uiszczeniu opłaty na konto uczelni:

nr 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

– Elektroniczna legitymacja studencka 17 zł
– Indeks 4 zł
Potwierdzenie opłaty jest podstawą wydania w/w dokumentów.