Uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 16 września 2022 roku o godz.14.00 w sali 115 w gmachu przy ul. Słowackiego 7 Planowany porządek: Otwarcie posiedzenia Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie uchwały o nadaniu tytułu Doktora honoris causa dla Profesora Zbigniewa Bargielskiego Funkcjonowanie Uczelni w roku akademickim… Czytaj więcej… »

KOMUNIKAT Informujemy, iż ze względu na problemy techniczne związane z migracją kont z IRK do USOS, termin naboru wniosków o zakwaterowanie w Domu Studenta zostaje wydłużony do 14.08.2022 godz. 23:59. Po utworzeniu kont w USOS i migracji danych z IRK zostanie przesłana do Państwa wiadomość informacyjna. Przypominamy, iż procedura została opisana w Poradniku Świadczeń Studenckich…. Czytaj więcej… »