wykł. Wojciech Bryliński

Wojciech Bryliński urodził się w Białymstoku w 1962 roku. Ukończył Akademię Muzyczną
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w 1987 roku w klasie prof. Mieczysława Korcza. Umiejętności swoje doskonalił między innymi u prof. Frantiska Solca.
Jest laureatem drugiej nagrody na dwóch Ogólnopolskich Konkursach Waltorniowych: w 1983 w Częstochowie i w 1987 roku w V Ogólnopolskim Konkursie Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych
w Gdańsku. Jest również laureatem pierwszej nagrody na Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi w 1986 roku. Muzyk współpracował z takimi orkiestrami jak: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, Polska Filharmonia Kameralna, Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Warszawie, Sinfonietta Cracovia , Orkiestrze Akademii Beethovenowskiej oraz z innymi orkiestrami
i zespołami kameralnymi w kraju i zagranicą. Brał również udział w wielu sesjach nagraniowych oraz licznych tournée zagranicznych po Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii.
Obecnie jest pierwszym waltornistą w Operze Nova w Bydgoszczy. Jest stałym współpracownikiem Filharmonii Pomorskiej oraz Orkiestry Sinfonia Varsovia. Muzyk prowadzi również klasę rogu
w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.