https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Posiedzenie Senatu Uczelni 16.01.2024

Opublikowano: 08.01.2024

W imieniu JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Wtorkowskiej, uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 16 stycznia 2024 r., wyjątkowo o godz.15.00 w auli 115.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Uchwała w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa dla prof. Ireny Poniatowskiej
  4. Zmiany w Statucie
  5. Uchwała w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na lata 2024-2028
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski
  7. Zamknięcie posiedzenia.