I Ogólnopolski konkurs kompozytorski na szkolną miniaturę