Slot Online Situs Slot Server Kamboja Megawin https://promoslot.azurefd.net https://zero.id/ Bandarsloto https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Gacor Online Hari Ini Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Pulsa Tanpa Potongan Slot Server Thailand Slot Online Slot Deposit Dana Tanpa Potongan Situs Slot Gacor Slot Gacor Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa

Sztuka Doskonałości – rozwijamy potencjał artystyczny Akademii

 

Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 

Projekt „Sztuka Doskonałości” realizowany jest przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w latach 2019-2022, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” Ministerstwa Nauki i  szkolnictwa Wyższego. Jego kierownikiem jest prof. dr. hab. Katarzyna Popowa-Zydroń, a managerem – dr Adam Kośmieja.

O charakterze działań decydują cztery filary projektu:
👉 Open Music Review
👉 Sieć Współpracy Artystycznej
👉 Regionalne Projekty Badawcze
👉 Komercjalizacja.

 

Każda z płaszczyzn wpływa na inne i współdziała z nimi na zasadzie synergii i komplementarności.

I. Open Music Review to platforma internetowa, której celem jest bezpłatne udostępnianie osiągnięć naukowych i artystycznych zarówno Akademii Muzycznej w Bydgoszczy jak i jej partnerów oraz zainteresowanych użytkowników (instytucje, prywatne osoby, artyści, studenci, pedagodzy, firmy związane z branżą muzyczną itp).
II. Rozbudowana Sieć Współpracy Artystycznej pozwoli na wymianę artystyczną pomiędzy Akademią Muzyczną w Bydgoszczy a instytucjami kultury i uczelniami muzycznymi na całym świecie.
III. Regionalne Projekty Badawcze, to m.in. rekonstrukcja zabytkowych organów Andreasa Silbermanna z XVII/XVIIIw., budowa kopii fortepianów historycznych Pleyel, Walter, budowa platformy e-learningowej.
IV. Komercjalizacja, czwarty z filarów projektu, dotyczy produkcji, udostępniania i użytkowania powstałych w ramach projektu produktów i usług w celach komercyjnych.

 

Konkurs: Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Numer umowy: 007/RID/2018/19

Czas trwania projektu: 07.01.2019 – 20.12.2022

Budżet: 9 545 313,20 zł

Nasze cele:

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału artystyczno-naukowego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego poprzez wprowadzenie spójnej, projakościowej polityki artystyczno-badawczej realizowanej przy pomocy wyspecjalizowanych struktur przy wykorzystaniu potencjału społeczno-gospodarczego Regionu.

Do najważniejszych zadań w ramach projektu należą:

 1. upowszechnienie osiągnięć naukowych Akademii,
 2. podniesienie jakości realizowanych wydarzeń artystycznych,
 3. zwiększenie znaczenia działalności artystycznej realizowanej na arenie międzynarodowej,
 4. powiązanie projektów badawczych Akademii z potencjałem społeczno-gospodarczym województwa kujawsko-pomorskiego,
 5. komercjalizacja działalności artystyczno-naukowej uczelni poprzez aktywne uczestnictwo w kujawsko-pomorskim sektorze przemysłów kreatywnych,
 6. realizacja badań nad innowacyjnymi technikami nauczania artystycznego.

Planowane rezultaty:

 1. Stworzenie międzynarodowej multimedialnej platformy internetowej do publikacji artykułów naukowych i upowszechniania prezentacji artystycznych o uznanej renomie.
 2. Zbudowanie sieci współpracy artystycznej z zagranicznymi instytucjami kulturalnymi. Organizacja międzynarodowych wydarzeń artystycznych o uznanej renomie.
 3. Badania z zakresu materiałoznawstwa, akustyki i opomiarowania jako działania tworzące podstawy naukowe budowy kopii organów historycznych.
 4. Badanie i dokumentowanie kultury muzycznej Pomorza i Kujaw.
 5. Analiza porównawcza instrumentów historycznych z przełomu XVIII i XIX wieku.
  Badanie możliwości wykorzystania ICT w kształceniu artystycznym.

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu udziela Biuro RID:

tel. 52/ 321 05 82 wew. 36

rid.administracja@amuz.bydgoszcz.pl