Sztuka Doskonałości – rozwijamy potencjał artystyczny Akademii

 

Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Konkurs: Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Numer umowy: 007/RID/2018/19

Czas trwania projektu: 07.01.2019 – 20.12.2022

Budżet: 9 545 313,20 zł

Nasze cele:

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału artystyczno-naukowego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego poprzez wprowadzenie spójnej, projakościowej polityki artystyczno-badawczej realizowanej przy pomocy wyspecjalizowanych struktur przy wykorzystaniu potencjału społeczno-gospodarczego Regionu.

Do najważniejszych zadań w ramach projektu należą:

 1. upowszechnienie osiągnięć naukowych Akademii,
 2. podniesienie jakości realizowanych wydarzeń artystycznych,
 3. zwiększenie znaczenia działalności artystycznej realizowanej na arenie międzynarodowej,
 4. powiązanie projektów badawczych Akademii z potencjałem społeczno-gospodarczym województwa kujawsko-pomorskiego,
 5. komercjalizacja działalności artystyczno-naukowej uczelni poprzez aktywne uczestnictwo w kujawsko-pomorskim sektorze przemysłów kreatywnych,
 6. realizacja badań nad innowacyjnymi technikami nauczania artystycznego.

Planowane rezultaty:

 1. Stworzenie międzynarodowej multimedialnej platformy internetowej do publikacji artykułów naukowych i upowszechniania prezentacji artystycznych o uznanej renomie.
 2. Zbudowanie sieci współpracy artystycznej z zagranicznymi instytucjami kulturalnymi. Organizacja międzynarodowych wydarzeń artystycznych o uznanej renomie.
 3. Badania z zakresu materiałoznawstwa, akustyki i opomiarowania jako działania tworzące podstawy naukowe budowy kopii organów historycznych.
 4. Badanie i dokumentowanie kultury muzycznej Pomorza i Kujaw.
 5. Analiza porównawcza instrumentów historycznych z przełomu XVIII i XIX wieku.
  Badanie możliwości wykorzystania ICT w kształceniu artystycznym.

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu udziela Biuro RID:

tel. 52/ 321 05 82 wew. 36

rid.administracja@amuz.bydgoszcz.pl