https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Sztuka Doskonałości – rozwijamy potencjał artystyczny Akademii

 

Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 

Projekt „Sztuka Doskonałości” realizowany jest przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w latach 2019-2022, w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” Ministerstwa Nauki i  szkolnictwa Wyższego. Jego kierownikiem jest prof. dr. hab. Katarzyna Popowa-Zydroń, a managerem – dr Adam Kośmieja.

O charakterze działań decydują cztery filary projektu:
👉 Open Music Review
👉 Sieć Współpracy Artystycznej
👉 Regionalne Projekty Badawcze
👉 Komercjalizacja.

 

Każda z płaszczyzn wpływa na inne i współdziała z nimi na zasadzie synergii i komplementarności.

I. Open Music Review to platforma internetowa, której celem jest bezpłatne udostępnianie osiągnięć naukowych i artystycznych zarówno Akademii Muzycznej w Bydgoszczy jak i jej partnerów oraz zainteresowanych użytkowników (instytucje, prywatne osoby, artyści, studenci, pedagodzy, firmy związane z branżą muzyczną itp).
II. Rozbudowana Sieć Współpracy Artystycznej pozwoli na wymianę artystyczną pomiędzy Akademią Muzyczną w Bydgoszczy a instytucjami kultury i uczelniami muzycznymi na całym świecie.
III. Regionalne Projekty Badawcze, to m.in. rekonstrukcja zabytkowych organów Andreasa Silbermanna z XVII/XVIIIw., budowa kopii fortepianów historycznych Pleyel, Walter, budowa platformy e-learningowej.
IV. Komercjalizacja, czwarty z filarów projektu, dotyczy produkcji, udostępniania i użytkowania powstałych w ramach projektu produktów i usług w celach komercyjnych.

 

Konkurs: Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Numer umowy: 007/RID/2018/19

Czas trwania projektu: 07.01.2019 – 20.12.2022

Budżet: 9 545 313,20 zł

Nasze cele:

Głównym celem projektu jest rozwój potencjału artystyczno-naukowego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego poprzez wprowadzenie spójnej, projakościowej polityki artystyczno-badawczej realizowanej przy pomocy wyspecjalizowanych struktur przy wykorzystaniu potencjału społeczno-gospodarczego Regionu.

Do najważniejszych zadań w ramach projektu należą:

 1. upowszechnienie osiągnięć naukowych Akademii,
 2. podniesienie jakości realizowanych wydarzeń artystycznych,
 3. zwiększenie znaczenia działalności artystycznej realizowanej na arenie międzynarodowej,
 4. powiązanie projektów badawczych Akademii z potencjałem społeczno-gospodarczym województwa kujawsko-pomorskiego,
 5. komercjalizacja działalności artystyczno-naukowej uczelni poprzez aktywne uczestnictwo w kujawsko-pomorskim sektorze przemysłów kreatywnych,
 6. realizacja badań nad innowacyjnymi technikami nauczania artystycznego.

Planowane rezultaty:

 1. Stworzenie międzynarodowej multimedialnej platformy internetowej do publikacji artykułów naukowych i upowszechniania prezentacji artystycznych o uznanej renomie.
 2. Zbudowanie sieci współpracy artystycznej z zagranicznymi instytucjami kulturalnymi. Organizacja międzynarodowych wydarzeń artystycznych o uznanej renomie.
 3. Badania z zakresu materiałoznawstwa, akustyki i opomiarowania jako działania tworzące podstawy naukowe budowy kopii organów historycznych.
 4. Badanie i dokumentowanie kultury muzycznej Pomorza i Kujaw.
 5. Analiza porównawcza instrumentów historycznych z przełomu XVIII i XIX wieku.
  Badanie możliwości wykorzystania ICT w kształceniu artystycznym.

Wszelkich informacji na temat realizacji projektu udziela Biuro RID:

tel. 52/ 321 05 82 wew. 36

rid.administracja@amuz.bydgoszcz.pl

 

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto