https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/
Mobilny USOS to jedyna oficjalna aplikacja mobilna rozwijana przez zespół programistów USOS. USOS to Uniwersytecki System Obsługi Studiów używany na wielu uczelniach w Polsce. Każda uczelnia ma własną wersję Mobilnego USOS, zależną od aktualnie wdrożonej na uczelni wersji USOS.
Mobilny USOS AMFN jest przeznaczony dla studentów i pracowników Akademi Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wersja 1.7.0 aplikacji udostępnia następujące moduły:
Plan zajęć – domyślnie pokazany jest plan zajęć w dniu dzisiejszym, ale są też dostępne opcje ‚Jutro’, ‚Cały tydzień’, ‚Przyszły tydzień’ i ‚Dowolny tydzień’.
Kalendarz akademicki – student sprawdzi, kiedy są dostępne interesujące go zdarzenia roku akademickiego, na przykład rejestracje, dni wolne czy sesje egzaminacyjne.
Grupy zajęciowe – dostępne są informacje o przedmiocie, prowadzących i uczestnikach zajęć; miejsce odbywania zajęć można obejrzeć na mapach Google, a terminy spotkań dodać do używanego na komórce kalendarza.
Oceny/Protokoły – w tym module student zobaczy wszystkie uzyskane oceny, a pracownik będzie mógł dopisać oceny do protokołu. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych ocenach.
Sprawdziany – student zobaczy swoje punkty z kolokwiów i prac zaliczeniowych, a pracownik będzie mógł wpisać punkty, oceny, komentarze oraz zmienić widoczność sprawdzianu. System na bieżąco przesyła powiadomienia o nowych wynikach.
Ankiety – student może wypełnić ankietę, pracownik widzi na bieżąco liczbę wypełnionych ankiet.
USOSmail – można wysłać wiadomość do uczestników jednej lub wielu grup zajęciowych.
mLegitymacja – student, który ma aktywną legitymację studencką (ELS), może samodzielnie zamówić i zainstalować w aplikacji mObywatel oficjalną elektroniczną legitymację studencką, czyli mLegitymację, będącą formalnym odpowiednikiem ELS, uprawniającą do ustawowych ulg i zwolnień.
Płatności – student może sprawdzić listę zaległych i rozliczonych płatności.
Moje eID – PESEL, indeks, numer ELS/ELD/ELP, kod PBN, ORCID itp. są dostępne jako kod QR i kod paskowy.
Skaner QR – moduł umożliwia skanowanie kodów QR pojawiających się na uczelni i szybkie przejście do innych modułów aplikacji.
Przydatne informacje – w tym module są widoczne informacje, które uczelnia uzna za szczególnie użyteczne, np. dane kontaktowe sekcji studenckiej dziekanatu, samorządu studenckiego.
Aktualności – na komórkę na bieżąco są przesyłane wiadomości przygotowane przez upoważnione do tego osoby (dziekana, pracownika sekcji studenckiej, samorząd studencki itp).
Wyszukiwarka – można wyszukiwać studentów, pracowników, przedmioty.
Aplikacja jest nadal rozwijana, sukcesywnie będą dodawane kolejne funkcjonalności. Zespół programistów USOS jest otwarty na uwagi użytkowników.
Do poprawnego korzystania z aplikacji wymagane jest konto w serwisach uczelnianych AMFN (tzw. konto CAS).
Mobilny USOS AMFN jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.
Aplikacja Mobilny USOS jest własnością Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.
slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto