st. wykł. Joanna Wojciechowska

Tytuł magistra filologii romańskiej uzyskała w 1983 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała, prowadząc kursy językowe i dokonując przekładów tekstów o rozległej tematyce. Od 1996 roku pracuje w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, prowadząc lektoraty języka francuskiego i włoskiego, a także zajęcia fakultatywne z zakresu fonetyki języka francuskiego. Ponadto zajmuje się przekładem tekstów muzycznych i muzykologicznych. Od 1986 roku jest tłumaczem przysięgłym języków francuskiego i włoskiego. W 2005 roku została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości.