https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

j.kaszuba@amfn.pl

Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w klasie akordeonu prof. Włodzimierza Lecha Puchnowskiego. Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych ( m.in. we Francji i Niemczech). Od roku 1980 koncertuje w kraju i za granicą jako solista i w duecie z żoną Teresą. Występował między innymi na Litwie, Łotwie w Niemczech, Austrii, i Francji. Ponadto koncertował w kraju na wielu festiwalach m.in. Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna. Jako artysta-wykonawca preferuje muzykę współczesną. Posiada nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe.
Obok pracy zawodowej zajmuje się działalnością społeczną. Pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich. Jest autorem dwóch wydanych prac: 20 lat Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich, Metody nauczania dzieci gry na akordeonie. Za osiągnięcia w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży oraz upowszechnianiu muzyki akordeonowej w Polsce otrzymał liczne nagrody: Nagrodę Artystyczną Młodych im. S. Wyspiańskiego, Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest zapraszany do jury krajowych i międzynarodowych konkursów akordeonowych.
Z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy związany jest od 1983 roku, w której prowadzi klasę akordeonu. Od 1996 roku jest profesorem tytularnym tej uczelni. W latach 1993-1996 był dziekanem Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora, a w latach 1999-2005 był rektorem tej Uczelni. W latach 2005-2012 roku pełnił funkcję prorektora do spraw dydaktycznych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2012 – 2020 roku pełnił funkcję rektora Uczelni. Oprócz klasy akordeonu w bydgoskiej Akademii Muzycznej prowadzi również zajęcia w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wykształcił ponad 50 absolwentów, wśród których są laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych.