https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

prof. dr hab. Janusz Stanecki

j.stanecki@amfn.pl

Janusz Stanecki, dyrygent, ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie dyrygowania prof. Jerzego Zabłockiego w 1984 roku. Rok później uzyskał także dyplom na Wydziale Instrumentalnym w specjalności akordeon w klasie prof. Jerzego Kaszuby. W roku 1986 został zatrudniony w macierzystej uczelni. W 1988 roku ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w klasach prof. Henryka Blachy i prof. Stanisława Krukowskiego. Chóralistyką zajmuje się od 1982 roku, był założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej (od 1986 do 2020), jest dyrygentem Chóru Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy ( od 1989 ). Był dziekanem Wydziału Wychowania Muzycznego (1993-1999), pełnił funkcję prorektora ds. artystycznych (1999-2005). W latach 2005-2012 był dziekanem, a w latach 2012-2016 prodziekanem Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2016 – 2020 ponownie pełnił funkcję dziekana Wydziału. Od 1. 09. 2020 pełni funkcję Prorektora ds artystycznych, studenckich i promocji, Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 1999 z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych, a w roku 2004 stanowisko profesora zwyczajnego AM w Bydgoszczy. Janusz Stanecki zasiada w jury wielu krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych. Za swe osiągnięcia uhonorowany został wieloma odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami, m. in.: Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Kazimierza Wielkiego za zasługi dla Miasta Bydgoszczy, Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Nagrodami Rektora AM w Bydgoszczy oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W latach 1995 – 1999 był Prezesem Oddziału Bydgoskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W roku 2019 został ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Oddziału. Rok później doprowadził do połączenia Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego ( Toruńskiego ) i powstania z dniem 1. 03. 2020 Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Z prowadzonymi przez siebie zespołami osiąga wysokie laury na krajowych i międzynarodowych konkursach chóralnych m. in. w ostatnim okresie czasu: Grand Prix – Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. F. Nowowiejskiego – Barczewo, Grand Prix – Międzynarodowy Konkurs Chóralny – Ohrid – Macedonia Płn. – 2017 (Chór Kameralny Akademii Muzycznej), Grand Prix – Międzynarodowy Konkurs Chóralny – Sankt Petersburg – 2018 ( Chór Collegium Medicum UMK ), I i III Nagroda – Międzynarodowy Konkurs Chóralny – Busan – Korea Płd. – 2018 ( Chór Kameralny Akademii Muzycznej ), III Nagroda w kategorii chórów mieszanych – Międzynarodowy Konkurs Chóralny w Tokio – 2019 ( Chór Kameralny Akademii Muzycznej ), I Nagroda oraz Nagroda Specjalna im. T. Zografskiego – Międzynarodowy Konkurs Chóralny – Ohrid – Macedonia Płn. – 2019, I Nagroda w kategorii chórów i zespołów wokalnych – Międzynarodowy Festiwal Balkan Folk Fest – Warna – Bułgaria – 2022, I Nagroda (Złoty Dyplom) oraz Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu o tematyce sakralnej – Międzynarodowy Konkurs Chóralny – Ohrid – Macedonia Płn. – 2023 ( Chór Collegium Medicum UMK).

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto