Slot Online Situs Slot Server Kamboja Megawin https://promoslot.azurefd.net https://zero.id/ Bandarsloto https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Gacor Online Hari Ini Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Pulsa Tanpa Potongan Slot Server Thailand Slot Online Slot Deposit Dana Tanpa Potongan Situs Slot Gacor Slot Gacor Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa

prof. dr hab. Janusz Stanecki

Janusz Stanecki, dyrygent, ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie dyrygowania prof. Jerzego Zabłockiego w 1984 roku. Rok później uzyskał także dyplom na Wydziale Instrumentalnym w specjalności akordeon w klasie prof. Jerzego Kaszuby. W roku 1986 został zatrudniony w macierzystej uczelni. W 1988 roku ukończył z wyróżnieniem Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Narodowym Centrum Kultury w Warszawie w klasach prof. Henryka Blachy i prof. Stanisława Krukowskiego. Chóralistyką zajmuje się od 1982 roku, był założycielem i dyrygentem Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej (od 1986 do 2020), jest dyrygentem Chóru Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy ( od 1989 ). Był dziekanem Wydziału Wychowania Muzycznego (1993-1999), pełnił funkcję prorektora ds. artystycznych (1999-2005). W latach 2005-2012 był dziekanem, a w latach 2012-2016 prodziekanem Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W latach 2016 – 2020 ponownie pełnił funkcję dziekana Wydziału. Od 1. 09. 2020 pełni funkcję Prorektora ds artystycznych, studenckich i promocji, Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W roku 1999 z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych, a w roku 2004 stanowisko profesora zwyczajnego AM w Bydgoszczy. Janusz Stanecki zasiada w jury wielu krajowych i międzynarodowych konkursów chóralnych. Za swe osiągnięcia uhonorowany został wieloma odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami, m. in.: Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Kazimierza Wielkiego za zasługi dla Miasta Bydgoszczy, Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Nagrodami Rektora AM w Bydgoszczy oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
W latach 1995 – 1999 był Prezesem Oddziału Bydgoskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W roku 2019 został ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Oddziału. Rok później doprowadził do połączenia Oddziałów Bydgoskiego i Pomorskiego ( Toruńskiego ) i powstania z dniem 1. 03. 2020 Oddziału Kujawsko – Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Z prowadzonymi przez siebie zespołami osiąga wysokie laury na krajowych i międzynarodowych konkursach chóralnych m. in. w ostatnim okresie czasu: Grand Prix – Międzynarodowy Konkurs Chóralny im. F. Nowowiejskiego – Barczewo, Grand Prix – Międzynarodowy Konkurs Chóralny – Ohrid – Macedonia Płn. – 2017 (Chór Kameralny Akademii Muzycznej), Grand Prix – Międzynarodowy Konkurs Chóralny – Sankt Petersburg – 2018 ( Chór Collegium Medicum UMK ), I i III Nagroda – Międzynarodowy Konkurs Chóralny – Busan – Korea Płd. – 2018 ( Chór Kameralny Akademii Muzycznej ), III Nagroda w kategorii chórów mieszanych – Międzynarodowy Konkurs Chóralny w Tokio – 2019 ( Chór Kameralny Akademii Muzycznej ), I Nagroda oraz Nagroda Specjalna im. T. Zografskiego – Międzynarodowy Konkurs Chóralny – Ohrid – Macedonia Płn. – 2019, I Nagroda w kategorii chórów i zespołów wokalnych – Międzynarodowy Festiwal Balkan Folk Fest – Warna – Bułgaria – 2022, I Nagroda (Złoty Dyplom) oraz Nagroda Specjalna za najlepsze wykonanie utworu o tematyce sakralnej – Międzynarodowy Konkurs Chóralny – Ohrid – Macedonia Płn. – 2023 ( Chór Collegium Medicum UMK).