https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

dr hab. Michał Zieliński, profesor uczelni

mzielinski@amfn.pl

MICHAŁ ZIELIŃSKI (ur. 1965) — teoretyk muzyki, kompozytor, aranżer, wokalista.
W latach 1986-1991 studiował kompozycję i teorię muzyki w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Po ukończeniu studiów został zatrudniony w macierzystej uczelni, gdzie prowadzi kursy instrumentacji, solfeżu i harmonii modalnej. Poza działalnością dydaktyczną czynnie uczestniczy w sympozjach naukowych organizowanych przez polskie i zagraniczne uczelnie muzyczne. Opublikował kilkadziesiąt artykułów w zeszytach naukowych i kwartalniku „Muzyka”. W styczniu 2004 roku w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk obronił dysertację doktorską pt. „Twórczość orkiestrowa Tadeusza Bairda w kontekście techniki instrumentacji”, napisaną pod kierunkiem prof. Macieja Gołąba, a w grudniu 2011 roku w Akademii Muzycznej w Krakowie — pracę habilitacyjną pt. „Model mozartowskiej orkiestry symfonicznej”.
Twórczość kompozytorska Zielińskiego obejmuje przede wszystkim utwory chóralne (m.in. Laudate Dominum, Alleluja, Stabat Mater, Magnificat, Modlitwa, gdy dziatki spać idą, Missa super cantiones profanae), kameralne (m.in. Koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową, Wariacje na bardzo znany temat na wibrafon i fortepian, Na fraszki Jana z Czarnolasu na kwartet wokalny, flauto traverso, 3 viole da gamba i lutnię) i solowe (m.in. Sonatina na fortepian, Skarbczyk marimbafonisty, czyli dość trudne kawałki na cztery pałki).
Michał Zieliński jest współzałożycielem, wokalistą i kierownikiem artystycznym zespołu muzyki dawnej Collegium Vocale Bydgoszcz, który w latach 1992-2017 dał ponad 300 koncertów w kraju i za granicą (Białoruś, Dania, Niemcy, Serbia, Szwecja, Włochy). Z grupą nagrał kilka audycji radiowych i telewizyjnych oraz 12 studyjnych albumów CD. Za swoją debiutancką płytę z Missa paschalis Marcina Leopolity i utworami Wacława z Szamotuł (DUX 0248) zespół otrzymał nagrodę Polskiej Akademii Fonograficznej „Fryderyk 2001” w kategorii „Album Roku — Muzyka Dawna”. Płyta „Jezusa Judasz przedał” z polskimi pieśniami pasyjnymi (DUX 0469), nagrana wspólnie z zespołem Ars Nova, była nominowana do nagrody „Fryderyk 2004”. W 2012 roku zespół został uhonorowany Medalem Archikonfraterni Literackiej „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską”, a w 2014 roku starosta bydgoski przyznał Michałowi Zielińskiemu medal „za zasługi dla powiatu”.