WNIOSEK O PRZYZNANIE SWIADCZENIA na świeta

UWAGA
dofinansowanie „świąteczne”
Komisja Pracownicza Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przypomina o możliwości złożenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na świadczenia „świąteczne” związane ze zwiększeniem wydatków rodzin, zgodnie z § 6 p.1 b) Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 30.09.2011 roku.
Ostateczny termin złożenia wniosku upływa 30 listopada 2018 roku (liczy się data wpływu do sekretariatu lub działu kadr Akademii Muzycznej w Bydgoszczy).
Druki dostępne są w dziale kadr, sekretariacie, w biurze Domu Studenta przy ul. Staszica 7 i na stronie internetowej Akademii: http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-pracownika/informacje-ogolne/sprawy-socjalne/
Przypominamy o dokładnym wypełnianiu wniosków.
Wnioski źle wypełnione nie będą rozpatrywane.

Komisja Pracownicza
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy