ADRES MAILOWY: kadry@amfn.pl lub kadry@amuz.bydgoszcz.pl

UWAGA
„WCZASY POD GRUSZĄ”!

Komisja Pracownicza Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przypomina o możliwości złożenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na wypoczynek urlopowy, organizowany we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”, zgodnie z § 6 p.1 a) Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 30.09.2011 roku.
Ostateczny termin złożenia wniosku upływa 31 maja 2020 Z powodu ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zeskanowane wnioski można przesyłać pocztą mailową na adres kadry@amfn.pl lub tradycyjną pocztą na adres uczelni z dopiskiem na kopercie WNIOSEK SOCJALNY (w przypadku wysłania pocztą, liczy się data wpływu do sekretariatu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy).
Wnioski złożone po 31 maja 2020 roku nie będą rozpatrywane.
Druki dostępne są na stronie internetowej Uczelni: http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-pracownika/informacje-ogolne/sprawy-socjalne/
Przypominamy o dokładnym wypełnianiu wniosków. Wnioski źle lub niedokładnie wypełnione nie będą rozpatrywane.
Komisja Pracownicza
Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy
Bydgoszcz, dnia 5 maja 2020 r.