WNIOSEK O PRZYZNANIE SWIADCZENIA na świeta

UWAGA

dofinansowanie „świąteczne”

 

Komisja Pracownicza Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przypomina o możliwości złożenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na świadczenia „świąteczne” związane ze zwiększeniem wydatków rodzin, zgodnie z § 6 p.1 b) Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 30.09.2011 roku.

Ostateczny termin złożenia wniosku upływa 1 grudnia 2019 r. Wnioski można wrzucać do skrzynki znajdującej się przy Dziale Kadr lub wysłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem WNIOSEK SOCJALNY (w przypadku wysłania pocztą, liczy się data wpływu do sekretariatu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy).

Otwarcie skrzynki z wnioskami nastąpi 2.12.2019 r. o g. 7.30.  

Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Druki dostępne są w skrzynce znajdującej się przy Dziale Kadr (pokój 03) i na stronie internetowej Uczelni:

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-pracownika/informacje-ogolne/sprawy-socjalne/

Przypominamy o dokładnym wypełnianiu wniosków.

Wnioski źle lub niedokładnie wypełnione nie będą rozpatrywane.

Komisja Pracownicza

Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego

w Bydgoszczy

 

Bydgoszcz, dnia 17 października 2019 r.