PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

 

INFORMACJA O WZNOWIENIU DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK

AUTOZAPIS W PPK

Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do pracowniczego planu kapitałowego (PPK).

W programie obowiązuje bowiem tzw. autozapis. Oznacza to, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat

nie złożył ponownej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca sam „zapisuje” go do programu.

Co 4 lata (w 2023 r., w 2027 r. itd.), od 1 marca, przestają obowiązywać deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK złożone zarówno przez uczestników PPK, jak i przez osoby zatrudnione, w imieniu których – na skutek złożenia tej deklaracji – nie została zawarta umowa o prowadzenie PPK.

Pracownicy, którzy nadal nie chcą uczestniczyć w programie PPK ponownie muszą złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w terminie od 1 do 31 marca 2023 roku.

W ich przypadku, jeżeli w terminie od 1 do 31 marca 2023 roku nie ponowią deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, obliczanie, pobieranie i dokonywanie wpłat do PPK będzie poprzedzone zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK (art. 16 ust. 1 zdanie drugie, art. 23 ust. 6 ustawy o PPK).

 

Przed podjęciem decyzji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zachęcam do zapoznania się z programem PPK na stronach https://naszeppk.investors.pl/ i https://www.mojeppk.pl/

 

WAŻNE!

Tzw. autozapis dotyczy zarówno osób, które zostały „zapisane” do PPK i po „zapisaniu” złożyły deklarację o rezygnacji, jak i tych, które nie stały się uczestnikami PPK, ponieważ deklarację o rezygnacji złożyły przed terminem, w którym pracodawca planował zawrzeć dla nich umowę o prowadzenie PPK.

Wszystkie dokumenty należy składać do sekretariatu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7 od poniedziałku do piątku do godziny 15 osobiście, pocztą tradycyjną lub do skrzynki z napisem sekretariat znajdującej się przy sekretariacie w dowolnym czasie.
Wszelkie dokumenty składane przez pracowników, muszą być w formie papierowej oraz własnoręcznie podpisane, nie przyjmujemy dokumentów w innej formie.

Deklaracja_o_rezygnacji_PPK_23.11.2022 (1)

 

Bydgoszcz, 20.02.2023 r.

 

 

Firma Investors TFI S.A. zarządza Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) w imieniu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Szczegółowe informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych zostały zamieszczone w formie prezentacji dostępnej dla każdego pracownika: https://naszeppk.investors.pl/ i na stronie https://www.mojeppk.pl/.

 

Udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest dobrowolny.

 

Osoby zatrudnione, które nie ukończyły 55 roku życia zostaną zapisane do PPK automatycznie jeżeli nie złożą rezygnacji

Deklaracja_o_rezygnacji_PPK_23.11.2022 (1)

Osoby przystępujące do PPK zachęcamy do przekazania danych kontaktowych na potrzeby PPK załącznik – Oswiadczenia_Uczestnika_PPK_do_pracodawcy_30.11.2022 (1)  Przekazanie powyższych danych jest dobrowolne ale ma na celu ułatwienie kontaktu z uczestnikiem Funduszu.

 

Osoby zatrudnione, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia  mogą przystąpić do PPK po złożeniu wniosku

(załącznik – Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Osoby przystępujące do PPK zachęcamy do przekazania danych kontaktowych na potrzeby PPK

załącznik –  Wniosek_o_zawarcie_UoP_dla_osoby_55plus_30.11.2022

Przekazanie powyższych danych jest dobrowolne ale ma na celu ułatwienie kontaktu z uczestnikiem Funduszu.

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ WYŁĄCZNIE DO SEKRETARIATU.

Wszelkie dokumenty składane przez pracowników, muszą być w formie papierowej oraz własnoręcznie podpisane, nie przyjmujemy dokumentów w innej formie.

Deklaracja_o_rezygnacji_PPK_23.11.2022 (1)

Wniosek_o_zawarcie_UoP_dla_osoby_55plus_30.11.2022 (1)

Oswiadczenia_Uczestnika_PPK_do_pracodawcy_30.11.2022 (1)