https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

URDN (Uczelniana Rada Doskonałości Naukowej)

  • Zasady określające sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – dla doktorantów Szkoły doktorskiej AMFN oraz wygasających studiów doktoranckich Pobierz

  • Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pobierz

  • Zasady określające sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Tryb eksternistyczny Pobierz

  • Regulamin Szkoły Doktorskiej      Pobierz

  • Regulamin oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej Pobierz

  • KONSTYTUCJA DLA NAUKI USTAWA:  Pobierz

  • RADA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ:    Pobierz

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto