Zmiana funkcjonowania Studium Pedagogicznego

Opublikowano: 06.06.2022

Drodzy Studenci,

 

Bieżący rok akademicki dobiega końca. Udało nam się wprowadzić szereg usprawnień i innowacji dotyczących przyszłego funkcjonowania Studium Pedagogicznego. Ze względu na niezakończony tryb postępowań, nie możemy jeszcze przedstawić wszystkich szczegółów, które będą obowiązywały od przyszłego roku akademickiego.

 

Zakładamy zmianę funkcjonowania Studium Pedagogicznego z rozbiciem na:

  1. Moduł Pedagogiczny – realizowany nieodpłatnie w trakcie waszych studiów, podzielony na 4 lata: 2 i 3 rok studiów I st. oraz 1 i 2 rok studiów II st. (szczegółowy program podamy we wrześniu) – rejestracja na Moduł będzie pod koniec września/pierwszy tydzień października
  2. Podyplomowe Studia Pedagogiczne – dotyczy absolwentów AMFN oraz pozostałych wyższych uczelni muzycznych. Studia podyplomowe podzielone na 4 semestry, studia będą odpłatne (wysokość opłaty zostanie podana w terminie późniejszym na podstawie Zarządzenia Rektora AMFN) – szczegółowe warunki i tryb rekrutacji zostały opublikowane w informatorze, który znajduje się tutaj: http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-kandydata/informatoramfn/podyplomowe/

 

Poszczególne przypadki będziemy analizować indywidualnie na podstawie zrealizowanych przez was przedmiotów. Możliwe będzie dołączenie na poszczególne moduły na podstawie zrealizowanych fakultetów w poprzednich latach akademickich.

 

W razie pytań i wątpliwości, pozostajemy do dyspozycji stacjonarnie – 013A w budynku przy ul. Słowackiego 7 lub mailowo: sp.kierownik@amfn.pl – Kierownik Studium ad. dr Magdalena Filipska oraz sp.administracja@amfn.pl – Referent ds. dydaktyki Piotr Haik.