Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Bartłomieja Tomaki, 19 września, godz. 17:30

Opublikowano: 10.09.2018

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy informuje, iż w związku z przyjęciem pracy doktorskiej i dopuszczeniem jej do publicznej obrony,
w środę, 19 września 2018 roku o godz. 17:30 w budynku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7, w sali nr 110
odbędzie się
PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
mgr BARTŁOMIEJA TOMAKI
w ramach przewodu doktorskiego,
w dyscyplinie artystycznej WOKALISTYKA
Promotor: dr hab. Jacek Greszta, prof. nadzw. (AM Bydgoszcz)
Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Biegas (AM Katowice)
prof. dr hab. Piotr Kusiewicz (AM Gdańsk)
Praca doktorska nt. „Zagadnienia interpretacyjne partii Colline’a-folozofa epoki „Cyganerii” Giacomo Pucciniego w konfrontacji z duchem czasu artystycznej bohemy Paryża”dostępna jest dla zainteresowanych w Dziekanacie Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 7, pokój nr 9.