Organizacja roku akademickiego 2020/2021w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Pobierz
Zarządzenie Rektora nr 1/R/10-06/2020 w sprawie zasad naliczania opłat za usługi edukacyjne Pobierz
Zarządzenie Rektora w sprawie powołania zespołu kryzysowego Pobierz
Funkcjonowanie Biblioteki, Domu Studenta i Administracji- zarządzenie
Pobierz
Funkcjonowanie Biblioteki, Domu Studenta i Administracji- harmonogram Pobierz
Funkcjonowanie Biblioteki, Domu Studenta i Administracji- wytyczne środowiskowe
Pobierz
Zarządzenie Rektora AMFN dotyczące dalszego funkcjonowania uczelni
Pobierz
Komunikat Rektora AMFN  Pobierz
Komunikat Rektora w sprawie założeń dalszego funkcjonowania uczelni Pobierz
Zarządzenie Rektora nr 2/R/11-05/2020 Pobierz
Apel Rektora  AMFN Pobierz
Lista adresów do pracy zdalnej Pobierz
ZARZĄDZENIE NR 1_R_01-04_2020                               Pobierz
Załącznik nr1 do 1_R_01-04_2020 Pobierz
Załącznik nr do regulaminu Pobierz
Zarządzenie nr 3_R_30-03_2020      Pobierz
Aneks nr 1 do 2_R_13-03_2020      Pobierz
ZARZĄDZENIE NR 1_R_31-03_2020        Pobierz
Zarządzenie nr 1_R_26-03_2020    Pobierz
Aneks nr 1 z 16.03.2020 do zarządzenia nr 1_R_13-03_2020 Pobierz
Komunikat Rektora w związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych informacjami dotyczącymi przyszłości funkcjonowania Uczelni  Pobierz
ZARZĄDZENIE Rektora nr 1 _R_25-03_2020     Pobierz
Zarządzenią Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  Bydgoszczy w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu sie wirusa SARS-CoV-2
ZARZĄDZENIE NR 1_R_13-03_2020    Pobierz
ZARZĄDZENIE NR 2_R_13-03_2020    Pobierz
załącznik nr 1 do 2_R_13-03_2020        Pobierz
Aneks nr 1 z 23.03.2020 do zarządzenia nr 2_R_11-03_2020.Pobierz

 

 

 

Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  Bydgoszczy w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu sie wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej AMFN   Pobierz

 

RECTOR’S ORDER No 2/R/11-03/2020 of 11th March 2020 on preventing the spread of the SARS-CoV-2 virus (coronavirus) among the academic community of  the Feliks Nowowiejski Academy of Music  Download


Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej; [13 marca 2020 r.]

Uczelniana Komisja Wyborcza planuje wprowadzenie możliwości przesłania skanu lub zdjęcia podpisanej zgody na kandydowanie na stanowisko Rektora pocztą mailową na adres wybory@amuz.bydgoszcz.pl. Oryginał zgody należało będzie przesłać pocztą lub dostarczyć w ciągu pięciu dni od chwili przywrócenia zajęć dydaktycznych na Uczelni. Wprowadzenie tej możliwości planowane jest na dzień 14 marca 2020 r. Prosimy o śledzenie komunikatów Komisji na podstronie O Uczelni/Wybory 

 UWAGA!!!!

Termin DNI OTWARTYCH został przesunięty na 6-7 czerwca 2020!!!

 


Wybory na kadencję 2020-2024

Uczelniana Komisja Wyborcza zaprasza pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów oraz doktorantów do zapoznania się z ogłoszeniami ws czynności wyborczych na kadencję 2020-2024.

Ogłoszenia wywieszone są w budynkach Uczelni oraz umieszczone zostały na stronie internetowej w zakładce O Uczelni / Wybory

Od 4 marca w czasie dyżurów Uczelniana Komisja Wyborcza przyjmować będzie zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Formularze zgłoszeń dostępne są w zakładce O Uczelni / Wybory

Uczelniana Komisja Wyborcza pełni dyżury w dni robocze w godz. 11:00-14:00 w holu na 1. piętrze w budynku głównym Uczelni przy ul. Słowackiego 7.

Informacja dla osób planujących wyjazd do Wloch

Ze względu na sytuację we Włoszech, gdzie odnotowuje się stały wzrost liczby zachorowań wywołanych koronawirusem, przekazujemy apel MNiSW o powstrzymanie się od wyjazdów do tego kraju (komunikaty w tej sprawie publikuje MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy

Badanie dotyczące karier naukowych kobiet usytuowanych w kontekście życia rodzinnego

Szanowni Państwo,

nazywam się Ewa Krause i jestem adiunktem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogiki UKW w Bydgoszczy. W związku z realizacją badań dotyczących karier naukowych kobiet usytuowanych w kontekście życia rodzinnego, obejmujących także system wsparcia ze strony państwa i uczelni w zakresie łączenia i godzenia ról zawodowych i rodzicielskich, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie pracownikom uczelni akademickich – kobietom zatrudnionym na stanowiskach naukowo-dydaktycznych/badawczo-dydaktycznych, naukowych/badawczych zaproszenia do badania – linku do formularza: KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA KOBIET-NAUKOWCÓW, znajdującego się na stronie:

 

https://secure-web.cisco.com/1rS9ot5hKaFCgXqWyHWX0Ff0ME6Qdfo23oPq-zkn5L7R9s0-N4fGCIXswZRo51Jl8z23eDsHFHK3V91CR7XuzAcWKPax0v-ut0N-XJvfbIZhGdVGqyzTmtT0ope59WTiPzZPU4AztfYDHDV12r4a2uz5YQkiBnZUAGCTDzGIRiwfmlaCc9oKr1UGkRI6reyM3cmmV6rTlEUP8dvF6y5Ebt8qvdmMYIyotBTreqpMxKX83KtyeMQKyWGqKQQW5Q03DEz1MTQ2Dou2mkNEToYlSd4oPCgXlGMRF9ok3lhBPAF8octcawK80cuoBJHZ6pebOXzyY_UBQzmYJ4j0ZRkogsQGjcoa11sspHvr88hca9I1eEzwN_-ADt8zHxuqzLOOdOrye8rKrKXTkTIKZqzIMjB2WMhahNm1itv4KAtJkJ6QMuOHHBvNmaBj-_ov5wd8R/https%3A%2F%2Fforms.gle%2FkHGS95GpdAXFMuii6

Problematyka ta dla mnie jako matki dwojga małych dzieci i dla kobiet w ogóle jest szczególnie istotna. To czy i jakie wsparcie, w zakresie łączenia i godzenia życia rodzinnego (w tym zwłaszcza macierzyństwa) z aktywnością zawodową i rozwojem własnej kariery naukowej, otrzymujemy czy możemy otrzymać, jakiego potrzebujemy i oczekujemy zależy również od nas samych. Stąd też bardzo liczę na udział w badaniu i pomoc – zarówno matek, jak i bezdzietnych naukowczyń.

Prowadzone badania są anonimowe i uzyskały pozytywną opinię Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (Wydział Pedagogiki UKW w Bydgoszczy). Wszystkie zebrane dane zostaną zakodowane i wykorzystane wyłącznie w celach naukowo-badawczych.

 

Z wyrazami szacunku,

prowadząca badania – dr Ewa Krause

 


Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej
Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r. w godzinach
10.00-16.00 odbędą się wybory uzupełniające przedstawiciela studentów Wydziału
Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku do Senatu i Uczelnianej Rady
Samorządu Studenckiego (mandat łączony).

Wybory będą przeprowadzane za pomocą systemu USOS.

Głos będzie można również oddać w sali 03 budynku przy ul. Słowackiego 7.
Kandydatury można zgłaszać do 13 stycznia 2020 r. do godz. 14.00 w sekretariacie
Akademii (ul. Słowackiego 7). Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną.

Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na kandydowanie.
Lista kandydatów zostanie podana do wiadomości publicznej 13 stycznia 2020 r.

 

FORUM.LUTOSŁAWSKI
26 XI – 1 XII 2019 r. Bydgoszcz

Forum.Lutosławski to kolejne wydarzenie organizowane w ramach projektu Regionalna Inicjatywa Doskonałości prowadzonego przez Akademię Muzyczną w Bydgoszczy. Na Forum złożą się spotkania, dyskusje, warsztaty, koncerty przybliżające twórczość Witolda Lutosławskiego – jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku

.

W ramach Forum.Lutosławski zapraszamy na trzydniową konferencję (26-28 listopada) zatytułowaną Dzieło muzyczne wobec przeszłości i teraźniejszości, podczas której wygłoszone zostaną referaty poświęcone kompozycjom powstałym w XX i XXI wieku. 29 listopada Aleksandra Sewerynik, autorka książki Prawo autorskie w muzyce, opowie o prawnym aspekcie twórczości kompozytorskiej i uczestniczenia w życiu muzycznym m.in. jako słuchacz.

Dnia 29.09.2019r. Premier RP prof. dr hab. Piotr Gliński odwiedził naszą uczelnię by wziąć udział w konferencji prasowej poświęconej nowej inwestycji Akademii. Obszerny skrót ze spotkania poniżej

 

 

  Koncert Kompozytorski

 • Wybory uzupelniające

  Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że dnia  24  września br. odbędą się wybory uzupełniające do Senatu z grupy pracowników nie posiadających tytułu profesora ani doktora habilitowanego. Wybory odbędą się o godz. 12.00 w sali 115 w budynku    Akademii Muzycznej przy ulicy Słowackiego 7dr hab. Bolesław Siarkiewicz

   

 • Nowy regulamin podziału środków na działalność badawczo-naukową

Nowy regulamin dostepny pod linkiem http://www.amuz.bydgoszcz.pl/o-uczelni/dzialalnosc-naukowa/

 • Informacja o sprzedazy instrumentów w drodze publicznego przetargu pisemnego

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowiwjeskiego w Bydgoszczy informuje o możliwosci nabycia używanych instrumentów muzycznych. Wiecej pod linkiemhttp://www.amuz.bydgoszcz.pl/o-uczelni/zamowienia-publiczne/

 • Wybory uzupełniające

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż w piątek, 24 maja 2019 roku o godz. 9.30 w sali nr 208    w budynku przy ul. Słowackiego 7 w Bydgoszczy, odbędą się wybory uzupełniające do Senatu z grona nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

 

Sekretarz UKW    dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

 • Studencki koncert kompozytorski
Plakat
 • Zapraszamy na wykład –  środa, 15 maja 2019, godz. 13.00
  Korespondencja Witolda Lutosławskiego z jego zachodnimi wydawcami i menadżerami w latach 1966-1994ZBIGNIEW SKOWRON  Plakat
 • IX Międzynarodowa Sesja Naukowa poświęcona Stanisławowi Moniuszce
  „Teatr operowy – tradycja, teraźniejszość, przyszłość”
  Prowadzenie – prof. dr hab. Wiesław Bednarek7 maja 2019, godz. 10.30, Aula Akademii Muzycznej, ul. Słowackiego 7    Pobierz
 • 12 Międzynarodowe Operowe Forum Młodych

Niektórzy nienawidzą sztuki. To krok naprzód, że już ją rozpoznają.

Stanisław Jerzy Lec

Szanowni Państwo,

w tym roku spotkamy się już dwunasty raz. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że dwunastka ma szczególne znaczenie. Jest to liczba, która pojawia się od wieków w religiach i mitach, architekturze, literaturze i wielu innych dziedzinach. Symbolizuje pełnię i zorganizowanie – zatem i naszym celem jest organizowanie coraz lepszych, bardziej wysublimowanych i pełniejszych projektów artystycznych. Bieżący rok jest poświęcony Stanisławowi Moniuszce, nazywanemu „ojcem polskiej opery narodowej”. Fakt ten musiał znaleźć odbicie również w tegorocznym Operowym Forum Młodych. Skoro dwunastka oznacza pełnię, to nie mogło zabraknąć mocnego akcentu także polskiej sztuki. Idąc za słowami Stanisława Jerzego Leca, robimy kolejny krok w kierunku przybliżenia naszym odbiorcom piękna sztuki, w tym wypadku wokalnej, aby była ona rozpoznawalna dla coraz szerszego kręgu słuchaczy. Oczywiście nie musimy kierować tego życzenia do Państwa, którzy oklaskujecie Nas od dwunastu lat. Naszym marzeniem jest pozyskanie następnych… dwunastu słuchaczy.

Podczas dwunastej edycji OFM mamy zaszczyt przedstawić Państwu cztery spektakle autorstwa Stanisława Moniuszki: Verbum nobile, Nocleg w Apeninach i Nowy Don Kiszot, czyli sto szaleństw w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Karmaniol, czyli Francuzi lubią żartować w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu. To jednak nie koniec naszej przygody z muzyką najwybitniejszego polskiego twórcy muzyki wokalnej – w programie znajdą się również dwa koncerty, podczas których zabrzmią najpiękniejsze utwory Moniuszki, śpiewane zarówno przez studentów trzech uczelni polskich i zagranicznych, jak i pedagogów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Dopełnieniem muzyki wokalnej będzie taniec, który zaprezentuje znany bydgoski Zespół Pieśni i Tańca „Płomienie” podczas szczególnego wieczoru wokalno-tanecznego.

Życzę Państwu wielu przeżyć, doznań i wzruszeń.

Małgorzata Grela

Dyrektor Międzynarodowego Operowego Forum Młodych

Program Pobierz Plakat Pobierz
 • Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej
  Dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
  informuje, iż w związku z przyjęciem pracy doktorskiej i dopuszczeniem jej do publicznej obrony,
  w poniedziałek, 15 kwietnia 2019 roku o godz. 13:30 w budynku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
  przy ul. Słowackiego 7, w sali nr 208
  odbędzie się
  PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ mgr Aleksandry Janus    Pobierz

 

 

 • 23rd ANNUAL COMPOSITION & PERCUSSION WORKSHOP  SYMPOSIUM TRSTENICE 2019
  International courses for Composers and Percussion Players  Plakat
 • Podziękowanie i gratulacje

 • W cieniu swoich uczniów

  Konferencja naukowa pod kierownictwem dr hab. Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej

  10-11 kwietnia 2019, Aula Akademii Muzycznej,  Bydgoszcz, ul. Słowackiego 7

  Szczegółowy program konferencji Pobierz

  Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022 nr projektu 007/RID/2018/19, kwota finansowania 9 545 313,20 zł.

 

 • Seminarium kompozytorskie Julio Estrada Velasco
 • Akademia Muzyczna w Bydgoszczy organizuje w dniu 12 kwietnia 2019 roku seminarium kompozytorskie Julio Estrada Velasco, jednego
  z najbardziej kreatywnych twórców muzyki współczesnej. Zasłynął jako autor teorii kompozycji discontinuum – continuum zainspirowanej brzmieniowymi poszukiwaniami koryfeuszy dwudziestowiecznej awanagardy (Nancarrow, Ligeti, Xenakis)
  oraz jako twórca muzyki, w której połączył nowatorską technikę kompozytorską z elementami mitologii i sztuki prekolumbijskiej (opera Murmullos del páramo i inne dzieła). Jego postawę artystyczną charakteryzują słowa: „Komponować znaczy urzeczywistniać to, co wyobrażone”.Julio Estrada Velasco  Biogram              Plakat        Pobierz  

  Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na seminarium kompozytorskie poświęcone muzyce i estetyce Julio Estrady.
  12 kwietnia 2019
  Aula Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego
  Bydgoszcz, ul Słowackiego 7
  Godzina 14.00 – Wykłady monograficzne:  
  (1) „Teoria kompozycji discontinuum-continuum Julio Estrady”
  (2) „Julio Estrada – kompozytor i jego dzieło”
  Wygłosi Manuel Salas.
  Godzina 16.00 – Telekonferencja z Kompozytorem

  Po zakończeniu telekonferencji nastąpi prezentacja koncertowa.
  Wykonany zostanie utwór Julio Estrady yunohuui’ehecatl na obój i klarnet
  Wykonawcy:
  Marta Różańska – obój
  Andrzej Wojciechowski – klarnet
  Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022 nr projektu 007/RID/2018/19, kwota finansowania 9 545 313,20 zł.

 • Ogłoszenie Uczelnianej Komisji WyborczejUczelniana Komisja Wyborcza informuje,
  że w wyniku uzupełniających czynności wyborczych w dniu 22 II 2019 roku mandat Senatora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kadencję 2016-2020 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi otrzymała:Tatiana KaraszewskaSekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej
 • Wybory uzupełniające

  Uczelniana Komisja Wyborcza informuje,
  iż w piątek, 22 lutego 2019 roku o godz. 9.30 w sali nr 208 w budynku przy ul. Słowackiego 7 w Bydgoszczy, odbędą się wybory uzupełniające do Senatu z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  Sekretarz UKW,
  ad. dr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska

 • Lista zakwalifikowanych do Konkursu o stypendium Fundacji Yamaha. Organizatorami Konkursu o Stypendium Fundacji YAMAHA – YMFE – YamahaMusic Foundation of Europe – Yamaha Scholarship 2019   Link

 

 • Drzwi Otwarte Wydziału Wokalno-Aktorskiego oraz Kurs przygotowawczy

   

   

    Serdecznie zapraszamy Kandydatów na I i II stopień studiów na naszym Wydziale na Drzwi Otwarte, które odbędą się 23.03.2019 r. Spotykamy się w Sali Koncertowej ul. Staszica 7
  w Bydgoszczy, o godzinie 10.
 • 20 ostatnich wejściówek na niedzielne przedstawienie o godz.  12- tej do odbioru, tradycyjnie na portierni na Gdańskiej.

 

 • STUDENCKI KONCERT KOMPOZYTORSKI

  piątek, 14.12.2018, godz. 19.00
  Sala Koncertowa im. prof. R. Sucheckiego, ul. Staszica 3  Plakat

 • III MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOMPOZYTORSKI im.  Ignacego Jana Paderewskiego W BYDGOSZCZY
Wyniki konkursu kompozytorskiego  – protokół Jury                            Pobierz

 

 

NOCLEG W APENINACH” oraz „NOWY DON KISZOT czyli STO SZALEŃSTW

„UWAGA, WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI!!!

W dniu 16 grudnia o godzinie 12:00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej przy ul. Gdańskiej 20, odbędzie się dodatkowe przedstawienie projektu 2×2 czyli:

„Nocleg w Apeninach” oraz „ Nowy Don Kiszot czyli Sto Szaleństw”.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! Wejściówki do odbioru na portierni już od wtorku, 11-go grudnia. Liczba miejsc ograniczona.”

 

15 i 16 grudnia, o godz. 18- tej, w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego przy ul. Gdańskiej 20 podczas jednego wieczoru będzie można obejrzeć dwa przedstawienia dwóch operetek. NOCLEG W APENINACH” oraz „NOWY DON KISZOT czyli STO SZALEŃSTW”. To perełki polskiej literatury wokalnej i słowa pisanego. Ich autorami są ojciec opery narodowej, Stanisław Moniuszko oraz mistrz dowcipu Aleksander Fredro.

Po raz pierwszy dziejach Uczelni projekt operowy powstał dzięki wspólnym siłom studentów trzech wydziałów i życzliwości ich Dziekanów: dziekan dr hab. Małgorzaty Greli, prof. uczelnianego (Wydział Wokalno-Aktorski), dziekana ad. dr. Mariusza Klimsiaka (Wydział Instrumentalny) oraz dziekana prof. zw. dr hab. Janusza Staneckiego (Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej).

O kształt artystyczny premiery zadbali znakomici realizatorzy. Muzyczne lejce w dyrygenckich dłoniach będzie dzierżył wirtuoz batuty Piotr Wajrak, którego w tym wymagającym zadaniu wesprze znakomity dyrygent i aranżer, Kazimierz Dąbrowski. Ostateczny efekt sceniczny wydobędzie utalentowana reżyserka młodego pokolenia, Małgorzata Warsicka, zaś o wdzięczne i zgrabne ruchy artystów zatroszczy się Marek Zajączkowski. Ich dobrym duchem będzie asystentka Anna Smęda. Znakomity Chór Kameralny Wydziału Uczelni, wsparty siłami studentów  Wydziału III-go, przygotuje niezawodny prof. Janusz Stanecki. Artystyczną młodzież ubierze w kostiumy i wkomponuje w scenografię uzdolniona studentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Alicja Trzcińska. Dyskretnie, acz gustownie wykonawców wymaluje Halina Kośnik, a w ich odzianiu pomogą Krystyna Świetlik i Zofia Kowalczyk. Nad oświetleniem scenicznym zapanuje Tomasz Rybka. Przy pracy nad partiami wokalnymi ciągłą pomocą służą pianiści-korepetytorzy: Dorota Demidowicz, Olga Wołkowa i Artur Pilch.

 

 

To nietuzinkowe wydarzenie zaistnieje dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także przychylności Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, dyr. Andrzeja Mrowca i Białostockiego Stowarzyszenia im. Stanisława Moniuszki – prezes Haliny Dębkowskiej, które to udostępniły materiały nutowe.

Szczególne podziękowanie ślemy do dyrektora „Opera Nova” w Bydgoszczy, Macieja Figasa, za kolejną już pomoc w kompletowaniu kostiumów i dekoracji. Licząc na duże zainteresowanie bydgoskich (i nie tylko) melomanów, już od soboty (01.XII.) zaczniemy wydawanie wejściówek w portierni gmachu na ul. Gdańskiej 20.

Gorąco zapraszamy! Tak wyjątkowe zdarzenie prędko się nie powtórzy!

 

12 LISTOPADA 2018 R. DNIEM WOLNYM OD PRACY

 

DZIEŃ 12 LISTOPADA 2018 ROKU JEST DNIEM WOLNYM OD PRACY.


Funkcjonowanie Biblioteki, Domu Studenta i Administracji- zarządzenie Pobierz Funkcjonowanie Biblioteki, Domu Studenta i Administracji- harmonogram Pobierz Funkcjonowanie Biblioteki, Domu Studenta i Administracji- wytyczne środowiskowe Pobierz Aneks nr 1 z dnia 10.06.2020 do Zarządzenia w sprawie funkcjonowania Biblioteki, Domu Studenta i Administracji  Pobierz Aktualizacja harmonogramu pracy Administracji w okresie 01.06-10.07.2020  Pobierz  

Uprzejmie proszę Szanownych Państwa Pedagogów o zgłaszanie propozycji udziału w cyklach koncertowych: Bydgoskie Wtorki Muzyczne, Koncerty Organowe, Koncerty Pałacowe (Lubostroń), Koncerty w „Wiatraku”, Musica Spiritus Movens (Dom Polski) organizowanych przez naszą Uczelnię w roku akademickim 2020/2021 Zgłoszenia proszę kierować na adres aniacudo@amuz.bydgoszcz.pl w terminie do 24.06.2020 W pierwszej kolejności rozpatrywane będą zgłoszenia pedagogów, których koncerty zaplanowane… Czytaj więcej… »