https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Jazz Water Meeting 2023 – Laureaci

Opublikowano: 27.11.2023

Nagrody I edycji I Konkursu Zespołów Instrumentalnych Combo polskich uczelni muzycznych w ramach festiwalu Jazz Water Meeting zostali:

GRAND PRIX: Paweł Krawiec Quartet – AM Katowice

II miejsce oraz Nagroda prezesa MWiK w Bydgoszczy: Filip Gąsiorowski Quartet – AM Kraków

III miejsce oraz Nagroda Rektora AMFN w Bydgoszczy: LaMuz – AM Poznań

IV miejsce oraz Nagroda Dziekana Wydziału Dyrygentury, Jazzu, Muzyki Kościelnej i Edukacji Muzycznej: Sylwester Bugajak Sextet – AM Bydgoszcz

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!