Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej – terminy egzaminów wstępnych

Opublikowano: 23.05.2016

Kierunek: Dyrygentura – 20 – 21 czerwca

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa – 20 – 21 czerwca

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – 22 – 23 czerwca