https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Spotkanie rekrutacyjne Legii Akademickiej

Opublikowano: 07.12.2022

Legia Akademicka to program Ministerstwa Obrony Narodowej dla studentów uczelni cywilnych, którzy w trakcie nauki chcą odbyć ochotniczo szkolenie wojskowe, po którym mogą zostać żołnierzami rezerwy lub starać się o przyjęcie do służby zawodowej. Program jest realizowany od 2017 roku. Dotychczas zrealizowano pięć edycji programu, w których łącznie 8 847 studentów ukończyło szkolenie w module podstawowym i zostało żołnierzami a 7 450 zostało wyszkolonych w module podoficerskim.

Do projektu może przystąpić student  (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w czwartek 8.12.2022 o godzinie 18.30 w jednostce wojskowej ul. Gdańska 147 (wejście do jednostki). Potrzebne będą dowody osobiste. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem ze strony Uczelni – majorem Dominikiem Sierzputowskim.

как купить на blacksprut первый

slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto