Posiedzenie Senatu

Opublikowano: 25.05.2022


 

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 31 maja 2022 roku o godz.14.00 w sali 115 w gmachu przy ul. Słowackiego 7.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie uchwały Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2023/24
 4. Przyjęcie uchwały Organizacja roku 2022/2023
 5. Przyjęcie uchwały o zmianie w statucie Uczelni w zakresie sposobu powoływania członków Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 6. Przyjęcie zmian w programach studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (specjalność Edukacja muzyczna, studia I st., specjalność Edukacja muzyczna, studia II st.oraz specjalność Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, studia II st.)
 7. Przyjęcie zmian w programach studiów na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki (I i II st. studiów) oraz Reżyseria Dźwięku (I st. studiów)
 8. Przyjęcie programów studiów dla specjalizacji Dydaktyka teorii muzyki, Publicystyka muzyczna(specjalność: Teoria muzyk, I st. studiów) oraz specjalność Sound design (II st. studiów)
 9. Przyjęcie proponowanej zmiany na liście fakultetów związanej z uruchomieniem w roku akademickim 2022/23 Podyplomowych Studiów Pedagogicznych
 10. Przyjęcie uchwały o wdrożeniu modułu pedagogicznego realizowanego na studiach I i II stopnia
 11. Informacje o ilości przeprowadzonych przez Uczelnianą Radę Doskonałości Naukowej postępowań doktorskich i habilitacyjnych w roku akademickim 2022/23
 12. Informacja dotycząca działalności artystycznej i promocyjnej w roku akademickim 2022/23
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski