Nowa specjalność na kierunku Dyrygentura – Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

Opublikowano: 13.06.2017

Od dnia 1.10.2017r. na kierunku: Dyrygentura prowadzonym przez Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej otwarta będzie nowa specjalność: Dyrygentura Orkiestr Dętych na studiach stacjonarnych I°.
Egzaminy wstępne odbędą się w dniu 19.06.2017r.
Serdecznie zapraszamy!