https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Materiały pomocnicze

 

JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU?

🟨 SPIS TREŚCI
(proszę kliknąć, aby przejść do konkretnego miejsca szkolenia)

🟨 Od początku
🟨 TERMINY OBOWIĄZKOWYCH SPRAWOZDAŃ
🟨 LOGOWANIE
◾️Dostosowanie widoku strony
🟨 DODAWANIE NOWEGO OSIĄGNIĘCIA, materiały pomocnicze
◾️Panel główny użytkownika
◾️Przycisk „Nie referuję w bieżącym okresie”
🟨 OKNO NOWEGO OSIĄGNIĘCIA
◾️Ikony podpowiedzi
◾️Omówienie poszczególnych pól edycji osiągnięcia cz. I
◾️Omówienie poszczególnych pól edycji osiągnięcia cz. II
◾️Współautorzy
◾️Okno prawe menu: szczegóły osiągnięcia, metryka
🟨 JAK PRAWIDŁOWO SPRAWOZDAĆ OSIĄGNIĘCIE?
◾️Ikony akcji osiągnięcia
🟨 STATUSY OSIĄGNIĘĆ:
◾️Wersja robocza
◾️Wysłano do zatwierdzenia
◾️Do uzupełnienia
◾️Zatwierdzono
🟨 ILE KWALIFIKOWANYCH OSIĄGNIĘĆ WYKAZAĆ?
◾️Kryteria oceny osiągnięć ewaluacyjnych (materiał pomocniczy)
◾️Najczęściej zadawane pytania

 

RODZAJE OSIĄGNIĘĆ EWALUACYJNYCH

Dla ułatwienia, do każdej ze specjalności w obrębie dyscypliny artystycznej sztuki muzyczne przypisano charakteryzujące ją osiągnięcia z katalogu stanowiącego załącznik do Rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (źródło: Dz.U. 2020 poz. 1352).

Proszę kliknąć specjalność, aby zapoznać się z rodzajami osiągnięć, które w jej obrębie można referować, jak również skalą punktacji.

 

KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘĆ EWALUACYJNYCH

Oceny osiągnięć ewaluacyjnych dokonuje grono ekspertów. Każde wskazane w ewaluacji przez Uczelnię dzieło podlega ocenie dwóch ekspertów. Oceny dokonuje się w oparciu o kryteria, które określone zostały w Rozporządzeniu oraz w Podręczniku dla ekspertów oraz dla podmiotów ewaluowanych w dziedzinie sztuki. Na ich podstawie stworzono poniższy materiał poglądowy.

 

 

 

MODUŁ OCENY KADRY

slot 88