https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Komunikat Uczelnianej Komisji Stypendialnej dla Studentów

Opublikowano: 15.09.2021

Szanowni Studenci,

dużymi krokami zbliża się nowy rok akademicki 2021/2022. W związku z tym przypominamy o kompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne oraz zapomogę.

W przypadku stypendium socjalnego i zapomogi:

  1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2020 – zarówno od was, jak i od każdego pracującego członka rodziny; 
  2. zaświadczenie ze szkoły/uczelni – od każdego z uczącego się rodzeństwa, 
  3. kopia umowy najmu – jeżeli staracie się o stypendium w zwiększonej wysokości; 
  4. zaświadczenia z ZUS o wysokości opłacanych składek; 
  5. kopie umów/wypowiedzeń – w przypadku, gdy umowy uległy rozwiązaniu w ciągu ostatniego roku akademickiego; 
  6. wyroki sądowe o obowiązku alimentacyjnym – jeżeli sądownie zostały wam przyznane alimenty; 
  7. zaświadczenia z opieki społecznej – jeżeli jesteście objęci pomocą z Gminnych/Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej; 
  8. oświadczenia – jeżeli nie macie możliwości uzyskania stosownych dokumentów, napiszcie oświadczenia, w których opiszecie swoją sytuację materialną.

W przypadku stypendium specjalnego:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dla komisji, jako podpięcie pod wniosek.

Szczegółowe informacje dotyczące niezbędnej dokumentacji oraz sposobu składania wniosków za pomocą systemu USOS zawarte zostały w Poradniku stypendialnym dostępnym do pobrania na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Dla Studenta -> Informacje ogólne -> Stypendia. 

Stypendium rektora przyznaje Odwoławcza Komisja Stypendialna. Na podstawie Regulaminu ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń należy zgromadzić osiągnięcia za miniony rok akademicki (2020/2021). Wnioski zawierające osiągnięcia z wcześniejszych okresów nie będą podlegały rozpatrzeniu (będą uznawane za wadliwe). 

Wnioski o stypendium Rektora składamy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oks@amfn.pl.

Zgodnie z Regulaminem ustalania, przyznawania i wypłacania świadczeń miesięczna tura naboru wniosków: 1-10 dzień miesiąca.

Drodzy Studenci! W tym roku nabór wniosków będzie przyspieszony. Jeżeli nie zdołacie zgromadzić stosownych dokumentów w oznaczonym czasie, możliwość złożenia wniosku będziecie mieli dopiero w następnej turze przyjmowania wniosków. Pamiętajcie, że czas oczekiwania na zaświadczenia z US oraz ZUS wynosi średnio ok. 1,5 tygodnia, dlatego nie zwlekajcie!

Pod koniec miesiąca zostanie ogłoszony termin szkolenia dla studentów dotyczący wypełniania wniosków w systemie USOS. Śledźcie informacje publikowane na stronie Samorządu, w Aktualnościach USOS oraz na stronie internetowej uczelni.

Przypominamy, że w szczególnych sytuacjach możecie kontaktować się z nami mailowo pod adresem: uks@amfn.pl

Do zobaczenia w Bydgoszczy!

slot 88