Wydział III – próby z akompaniatorami

Opublikowano: 15.09.2016

PRÓBA Z AKOMPANIATOREM

Instr. Marek Kamola
18.09.2016, niedziela, godz. 16.00, sala 115, ul. Staszica 3
Jagoda Banaszczyk
Krzysztof Fryska
Klaudia Janicka
Cecylia Jankowska
Michał Jopek
Roksana Korban

Dorota Kuczyńska-Tlałka
18.09.2016, niedziela godz. 18.30, sala 112, ul. Staszica 3

Marcin Banaś
Yana Kotava
Urszula Tomczyk
Paweł Urban
Przemysław Witt

Olga Wołkowa
18.09.2016, niedziela, godz. 18.00, ul. Gdańska 20, sala 102

Kiara Kotlarek
Anna Krzyżanowska
Adam Lipiszko
Adrian Małkowski
Zuzanna Nalewajek
Paulina Nowak
Syntia Nowicka
Katarzyna Pawłowska
Tomasz Wieczorek

Tomasz Gumiela
18.09.2016, niedziela, godz. 19.00, ul. Słowackiego 7, sala 13

Joanna Kabzińska
Marta Magdalena Kominek
Aleksandra Marta Pierzyńska
Daria Sylwia Sawczuk
Wanda Tomczak
Kinga Weronika Waszak
Karolina Wojciechowska