PRACOWNIA MUZYKI ELEKTROAKUSTYCZNEJ I SOUND DESIGNU

Kierownikiem Pracowni Muzyki Elektroakustycznej i Sound Designu jest as. Jędrzej Rochecki.

Pracownia kontynuuje zadania utworzonego w 2003 roku Studium Muzyki Elektroakustycznej – jednostki dydaktyczno-naukowa działającej w ramach Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji. Realizowane w Pracowni programy dydaktyczne przygotowują studentów do tworzenia kompozycji elektronicznych i z udziałem mediów elektronicznych, komputerowych aranżacji utworów, cyfrowego zapisu partytur oraz szeroko rozumianej kreacji dźwięku. Pracownia Muzyki Elektronicznej i Sound Designu służy także projektom naukowym i artystycznym podejmowanym przez zespoły badawcze i indywidualnych pracowników AMFN oraz współpracujące z nimi osoby.