https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

as. Jędrzej Rochecki

j.rochecki@amfn.pl

Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Toruniu w klasie skrzypiec mgr Grzegorza Bogusza. Studiował kompozycję, teorię muzyki i reżyserię dźwięku w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Podczas studiów licencjackich doskonalił warsztat kompozytorski u prof. Marka Jasińskiego oraz prof. Zbigniewa Bargielskiego. Pracę licencjacką z teorii muzyki napisał pod kierunkiem ad. dr Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej. W 2012 roku uzyskał dyplom ukończenia studiów magisterskich (z wyróżnieniem) w klasie kompozycji prof. Mariana Borkowskiego, a także dyplom magisterski ze specjalności reżyseria dźwięku w filmie i telewizji na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (klasa prof. Nikodema Wołk-Łaniewskiego). Brał także udział w programie Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna UMFC i ASP w Warszawie, w ramach którego uczestniczył w zajęciach z uznanymi twórcami, takimi jak m.in. Krzysztof Knittel, Krzesimir Dębski, Edward Sielicki, Marek Chołoniewski, Cezary Duchnowski.

W latach nauki szkolnej kilkukrotnie zdobywał nagrody w Szkolnych Konkursach Kompozytorskich organizowanych przez kompozytorkę Magdalenę Cynk w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu. Jest laureatem m.in. nagrody publiczności na festiwalu „Dźwiękowe Perspektywy Ekranu” w Bydgoszczy za video-art Pod Prąd, II nagrody w Ogólnouczelnianym Konkursie na Concerto Grosso za Zielone Słowa, I nagrody w Konkursie Kompozytorskim im. M. Gordiejuka (AM Bydgoszcz) za Miniaturę oryginalną. W 2012 roku otrzymał II nagrodę w konkursie RUMAKI 2012, organizowanym przez Grupę MAKRUM oraz TVP Bydgoszcz. W 2014 r. uzyskał stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury.

W 2010 roku brał udział w międzynarodowym projekcie interdyscyplinarnym FABREC w ramach współpracy międzyuczelnianej z Universitatea de Arta şi Design (Cluj-Napoca, Rumunia) oraz Université de Toulouse Le Mirail (Tuluza, Francja).

Utwory Jędrzeja Rocheckiego wystawiane są na koncertach w Polsce i za granicą. Bierze czynny udział w wydarzeniach organizowanych m.in. przez Związek Kompozytorów Polskich, Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu (koncerty z cyklu „Szkolna Partytura”), Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. Brał udział w kilku zbiorowych projektach kompozytorskich, takich jak: Requiem Profesorowi Markowi Jasińskiemu – napisane z okazji pierwszej rocznicy śmierci Profesora (zaprezentowane na koncertach w Bydgoszczy i Szczecinie), czy też Szymapiewniezrealizowane jeszcze w latach nauki szkolnej w Toruniu.

Zajmuje się także wykonawstwem muzyki współczesnej. Brał udział m.in. w projekcie „Bydgoska Orkiestra Muzyki Współczesnej” w ramach 7th Mózg Festival, organizowanego przez Stowarzyszenie Artystyczne MÓZG w Bydgoszczy.

W swoich pracach kompozytorskich wykorzystuje możliwości muzyki elektronicznej, a także realizuje projekty intermedialne. Współpracuje z innymi twórcami komponując muzykę do filmów i animacji, tworząc ścieżkę dźwiękową, nagrywając dźwięk na planie, czy też udźwiękawiając instalacje plastyczne i wystawy. Udźwiękowione filmy były prezentowane m.in. na festiwalach: Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes 2013 (Short Film Corner, Best of Lodz Film School), XXI Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Camerimage” w Bydgoszczy, SAT FEST w Montrealu (Kanada), 7. Międzynarodowy Fulldome Festiwal w Zeiss (Niemcy), I International Fulldome Festival in Russia „Reflections of the Universe” w Yaroslawiu (Rosja), 13. Festiwal Filmowy t-mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu, IX Festiwal „Łodzią po Wiśle”, Festiwal Filmów Nienudnych „Pabianka” w Pabianicach, VI Przegląd filmów amatorskich „Łapa” 2009 w Łapach, Europejski Festiwal Młodego Kina „Efemka” 2009 w Warszawie, Konkurs Filmów Niezależnych KilOFF w Katowicach, IX Węgiel Film Festiwal w Katowicach, Festiwal Filmowy Opolskie Lamy 2010, Międzynarodowym Festiwalu Filmowym „Ars Independent” w Katowicach, KATAR Film 2012 w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal Filmów o Handlu Ludźmi, Filmowe Zwierciadła 2010, 15. Festiwal „Najnowsze Kino Polskie – Cinemahrad”, Solanin Film Festiwal, III Przegląd Kina Niezależnego SPAM – Pleszew 2010.

W sezonie artystycznym 2012/2013 pełnił funkcję kompozytora-rezydenta Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w ramach programu „Kompozytor-rezydent” Instytutu Muzyki i Tańca. Aktualnie pracuje jako reżyser dźwięku w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, Kujawsko-Impresaryjnym Teatrze Muzycznym w Toruniu oraz jako wykładowca w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy