https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

ZAKŁAD REŻYSERII DŹWIĘKU

Kierownikiem Zakładu Reżyserii Dźwięku jest dr Kamil Kęska

Zakład jest jednostką organizacyjną Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku.
Reprezentuje dwie specjalności kierunku Reżyseria Dźwięku:

  • reżyserię muzyczną
  • reżyserię dźwięku w filmie i telewizji

Do zadań Zakładu należy:

  • dbałość o wysoki poziom nauczania na kierunku „reżyseria dźwięku” poprzez współpracę z władzami wydziału w zakresie właściwego doboru kadry, wdrażanie autorskich programów nauczania oraz poprzez optymalną koordynację zajęć dydaktycznych;
  • rozwijanie działalności artystycznej, realizowanej w porozumieniu z innymi jednostkami uczelni, a także z innymi uczelniami (realizacja nagrań muzycznych i nagrań dźwięku filmowego);
  • prowadzenie działalności naukowej, polegającej na organizowaniu warsztatów, seminariów i sympozjów w zakresie dyscypliny „reżyseria dźwięku”.
slot88 slot88 slot88 megasloto visa33 megasloto