https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

KATEDRA TEORII MUZYKI I KOMPOZYCJI

Kierownikiem Katedry Teorii Muzyki i Kompozycji jest dr hab. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska

Do podstawowych zadań Katedry należy nadzorowanie procesu dydaktycznego, zarówno w zakresie zagadnień merytorycznych, jak i w sferze zabezpieczenia wysokokwalifikowanej kadry, a także sprawowanie opieki nad rozwojem naukowym i artystycznym młodych pracowników. Spotkania członków Katedry skoncentrowane są na dyskusjach programowych związanych z profilem kształcenia na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki; stanowią one również forum prezentacji wyników badań prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału. W ramach działalności Katedry ustalone zostały dwa obszary badawcze: Dzieło muzyczne – jego aspekty ontologiczne i poznawcze oraz Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach, które wyznaczają tematykę, corocznie organizowanych przez Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, międzynarodowych i ogólnopolskich sympozjów i sesji naukowych.