https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Posiedzenie Senatu 25.04.2023

Opublikowano: 17.04.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie zapraszam P.T. Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 25 kwietnia 2023 roku o godz.14.00 w sali 115 w gmachu przy ul. Słowackiego 7.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór recenzentów w procedurze nadania nadania tytułu doktora honoris causa dla Maestry Stefanii Toczyskiej
 4. Przyjecie dokumentu Warunki i tryb rekrutacji na Studia I i II stopnia na rok akademicki 2024/2025
 5. Przyjęcie dokumentu Warunki i tryb rekrutacji na Studia Podyplomowe na rok akademicki 2023/2024
 6. Przyjęcie dokumentu Regulamin Studiów I i II stopnia obowiązujący w AMFN
 7. Przyjęcie dokumentu Regulamin Szkoły Doktorskiej obowiązujący w AMFN
 8. Informacja w sprawie wprowadzenia okresowych ankiet sprawozdawczych z działalności naukowej i artystycznej Pedagogów oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi elektronicznego systemu „Moje osiągnięcia”
 9. Informacja o planowanej działalności artystycznej i promocyjnej
 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia