Posiedzenie Senatu | 1 czerwca 2021

Opublikowano: 28.05.2021

Uprzejmie zapraszam P.T.Senatorów oraz wszystkie osoby uczestniczące z głosem doradczym na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 1 czerwca 2021 roku o godz.14.00 w sali 115 w gmachu przy ul. Słowackiego 7
 
Planowany porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przedstawienie obszaru działalności Koordynatora ds.osób niepełnosprawnych  w AMFN 
 4. Przyjęcie kalendarza organizacji roku akademickiego 2021/22
 5. Przyjęcie proponowanych zmian w Statucie AMFN
 6. Przyjęcie zmian w planie studiów na Wydziale Instrumentalnym 
 7. Przyjęcie zmian w planie studiów na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej, kierunku Edukacja Muzyczna 
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie bieżącej
 9. Proces ewaluacji; od danych do informacji 
 10. Informacja o aktualnej działalności artystycznej i promocyjnej 
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 12. Zamknięcie posiedzenia
Rektor AMFN
prof.dr hab. Elżbieta Wtorkowska