Drugi nabór na studia I i II stopnia

Opublikowano: 17.07.2017

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ogłasza drugi nabór na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018.

Prosimy o dokonanie REJESTRACJI ELEKTRONICZNEJ oraz przesłanie WYMAGANYCH DOKUMENTÓW do dnia 6 września 2017 roku. System zostanie uruchomiony 20 lipca.

Termin dodatkowych egzaminów wstępnych: 19-21 września
Szczegółowy plan egzaminów zostanie zamieszczony na stronie Uczelni 6 września.

Rekrutacja będzie prowadzona na następujące kierunki studiów:

WYDZIAŁ KOMPOZYCJI, TEORII MUZYKI I REŻYSERII DŹWIĘKU

• studia I stopnia:

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
Specjalność: Kompozycja
Specjalność: Teoria Muzyki

• studia II stopnia:

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
Specjalność: Kompozycja
Specjalizacje: Muzyka filmowa i teatralna
Muzyka dla multimediów
Specjalność: Teoria Muzyki
WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

• studia I stopnia:

Kierunek: Instrumentalistyka
Specjalność: gra na instrumencie

wszystkie instrumenty

• studia II stopnia:

Kierunek: Instrumentalistyka
Specjalność: gra na instrumencie

wszystkie instrumenty

WYDZIAŁ WOKALNO – AKTORSKI

• studia I stopnia:

Kierunek: Wokalistyka

• studia II stopnia:

Kierunek: Wokalistyka
WYDZIAŁ DYRYGENTURY, JAZZU I EDUKACJI MUZYCZNEJ

• studia I stopnia:

Kierunek: Dyrygentura
Specjalności: Dyrygentura symfoniczno-operowa
Dyrygentura orkiestr dętych

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa
Specjalności: Instrumentalistyka jazzowa
Wokalistyka jazzowa
Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

wszystkie specjalności
• studia II stopnia:

Kierunek: Dyrygentura
Specjalność: Dyrygentura symfoniczno-operowa

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa
Specjalności: Instrumentalistyka jazzowa
Wokalistyka jazzowa
Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
wszystkie specjalności