Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego Bydgoszczy w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Opublikowano: 11.03.2020

  • Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  Bydgoszczy w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej AMFN   Pobierz
  • RECTOR’S ORDER No 2/R/11-03/2020 of 11th March 2020 on preventing the spread of the SARS-CoV-2 virus (coronavirus) among the academic community of  the Feliks Nowowiejski Academy of Music  Download