wykł. Paweł Pura

Pedagog oraz teoretyk muzyki. Urodzony w 1988 roku w Siemiatyczach. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Białymstoku w klasie fortepianu dr Magdaleny Wolanin-Witek oraz prof. Roberta Marata. W latach 2010-2015 studiował teorię muzyki w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, którą ukończył uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Otrzymywał także liczne stypendia, m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w nauce (2011/2012). W 2014 roku jako uczestnik programu wymiany studenckiej Erasmus Plus wyjechał do Niemiec, aby studiować w Hochschule für Musik und Theater w Rostocku. Od 2015 roku jest zatrudniony jako wykładowca przedmiotów teoretycznych na macierzystej uczelni, a także prowadzi działalność pedagogiczną w szkole muzycznej.