https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

wykł. Helena Klekotko

h.klekotko@amfn.pl

Helena Barbara Klekotko – pianistka, pedagog. Studia pianistyczne odbyła w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, kształcąc się początkowo pod kierunkiem prof. Jerzego Godziszewskiego i prof. Marii Murawskiej. Dyplom ukończenia studiów uzyskała w klasie prof. Wiesławy Ronowskiej. Zatrudniona w macierzystej uczelni jako wykładowca na  Wydziale Wokalno-Aktorskim. Od początku działalności zawodowej  jest także związana z PZSM im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy, gdzie obecnie  prowadzi klasę fortepianu, kształcąc najmłodszych pianistów. Jej uczniowie wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia na krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych. Brała udział w pracach jury regionalnych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych dla dzieci. Za działalność dydaktyczną otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Współpracuje z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej.