https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

st. wykł. Witold Młóciński

w.mlocinski@amfn.pl

Ur. w 1956 r. w Gdańsku – teoretyk, kompozytor, pedagog.

W 1976 r. podjął studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki w zakresie teorii muzyki (dyplom w 1982 r.), w 1979 r. w zakresie kompozycji w klasie prof. Konrada Pałubickiego, od 1980 r. w klasie prof. Ewy Synowiec. Od 1979 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel przedmiotów ogólnomuzycznych w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku (1979-84), w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu (1981-82) i Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku (1982-83).

Od 1982 r. związał się z bydgoskim środowiskiem muzycznym jako pedagog Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina (1984-89 i od 1993) oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1990-92). Wykłada takie przedmioty, jak: kształcenie słuchu, harmonia, zasady muzyki oraz metodyki nauczania tych przedmiotów. W latach 1993-99 był dziekanem Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki bydgoskiej Akademii Muzycznej, w latach 1998-99 Redaktorem Naczelnym Wydawnictwa AM Od 1999 r. pełni funkcję Kierownika Studium Pedagogicznego. W 1983 r. został przyjęty do Koła Młodych ZKP.

Uczestniczył w seminariach i konferencjach naukowo–metodycznych w Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie. Wielokrotnie pełnił funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Okręgowych Konkursów Solfeżowych w Bydgoszczy (od 1993 r.) oraz jurora Międzyuczelnianego Konkursu na Fugę (od 1994 r. organizowanego przez AM w Bydgoszczy). W 1994 r. pełnił funkcję Sekretarza Jury III Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. W bydgoskiej Akademii Muzycznej pełnił też m.in. funkcje: rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów, sekretarza uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, przewodniczącego uczelnianej Komisji Wyborczej. W 1994 r. zainicjował tradycję corocznych studenckich koncertów kompozytorskich (Musica Prattica). Był wyróżniony nagrodami rektora Akademii Muzycznej, a także nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999) oraz Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2004).