https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

st. wykł. Maria Kukier-Turkiewicz

m.turkiewicz@amfn.pl

Maria Kukier-Turkiewicz pochodzi z Torunia. W bydgoskiej Akademii Muzycznej studiowała grę na fortepianie pod kierunkiem Wiesławy Skrzypek-Ronowskiej
i Jerzego Sulikowskiego. Umiejętności doskonaliła podczas kursów muzycznych u takich znakomitości, jak Jadwiga Kaliszewska, Barbara Halska i Vera Weidman.
Już od czasów studenckich związana jest, jako pianistka, z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Pomorskiej oraz z Wydziałem Instrumentalnym macierzystej uczelni, gdzie akompaniuje w klasach skrzypiec, fletu i kontrabasu. Chętnie uprawia kameralistykę, koncertując również z muzykami różnych specjalności. Towarzyszy też artystom podczas przewodów kwalifikacyjnych, dokonując stosownych nagrań i koncertując.
Współpracowała z orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej i Toruńską Orkiestrą Symfoniczną. Brała udział w nagraniu kilku płyt CD wraz z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Pomorskiej.


Maria Kukier-Turkiewicz comes from Toruń. She studied piano at the Academy of Music in Bydgoszcz under the direction of Wiesława Skrzypek-Ronowska and Jerzy Sulikowski. She perfected her skills during music courses with such celebrities as Jadwiga Kaliszewska, Barbara Halska and Vera Weidman.
Since her student days, she is a musician the symphony orchestra of the Pomeranian Philharmonic and is associated with the Instrumental Department of her the home music university, where she accompanies students of violin, flute and double bass classes. She enjoys chamber music, performing with musicians of various specialties. He also accompanies the artists during the doctoral and post-doctoral programs, making CD recordings and giving concerts.
She collaborated with the Baltic Philharmonic Orchestra and the Toruń Symphony Orchestra. She participated in the recording of several CDs with the symphony orchestra of the Pomeranian Philharmonic.