https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

st. wykł. Jacek Lesiński

j.lesinski@amfn.pl

W zawodzie nauczyciela pracuje od 1994 roku. W 1998 roku uzyskał tytuł magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i wówczas też podjął pracę w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, gdzie poza kształceniem przyszłej kadry nauczycielskiej (prowadził zajęcia z m.in. fonetyki i gramatyki praktycznej języka angielskiego, tłumaczeń i konwersacji) przez wiele lat udzielał się w kole teatralnym oraz pełnił szereg funkcji pozadydaktycznych. Pracował również w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Chojnicach oraz na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Przeprowadził wiele szkoleń i warsztatów językowo-metodycznych w ramach projektów unijnych oraz programu INSETT (wspólny projekt MEN, CODN, British Council). Pracował jako prelegent dla wydawnictwa Oxford University Press Polska. Kierował zespołem nauczycieli, rodzimych użytkowników języka angielskiego, pracując dla Europa School of English w Anglii, gdzie zajmował się także organizacją międzynarodowych egzaminów Trinity College London. Występował na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a dziedziną jego badawczych zainteresowań pozostaje leksykografia dydaktyczna i terminologiczna. Od 2005 roku pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, gdzie oprócz nauczania języka angielskiego, zajmuje się przekładem tekstów muzycznych i muzykologicznych.