wykł. Radosław Zaworski

Pianista urodzony w 1992 roku w Szczecinie. Absolwent OSM I stopnia w klasie Jolanty Furmankiewicz oraz OSM II stopnia w klasie Eleny Swiridenko w Szczecinie.
Absolwent Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. Ewy Pobłockiej oraz ad. dr Bartłomieja Weznera. Obecnie pracuje na Wydziale Wokalno-Aktorskim macierzystej uczelni jako pianista-korepetytor w klasie ad. dr Kamili Kułakowskiej oraz prof. Wiesława Bednarka. Pianista jest także uczestnikiem Akademii Operowej Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.
Pobierał lekcje u wielu znakomitych pianistów jak i wokalistów takich jak m. in.: H. Deutsch, J. Godziszewski, M. Voskriesensky, E. Pessen, P. Plummer, M. Rexroth, O. Pasiecznik, I. Kłosińska, A. Dobber.